All posts tagged "Ändring"

 • Varglagstiftningen måste ändras

  Vargarna flytta fram sina positioner. Nu har ytterligare en av lantbrukets gröna näringar drabbats av vargangrepp, hästnäringen. Samtidigt som Naturvårdsverket, på regeringens uppdrag, nyligen presenterat riktlinjer för att underlätta skyddsjakt slår förvaltningsrätten fast att det är nuvarande lagstiftning...

  • Posted april 12, 2024
  • 0
 • Nämnd ändrade sig

  Nämnd ändrade sig, Estetiska programmet blir kvar på Lindeskolan. Det blir ingen nedläggning av Estetiska programmet på Lindeskolan i Lindesberg, som majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden hade tänkt sig. Vid måndagens sammanträde beslutade nämnden att Lindeskolans estetiska program...

  • Posted mars 21, 2024
  • 0
 • Ändrade valdistrikt i Ljusnarsberg

  På grund av minskat antal röstberättigade i kommunen, har antalet valdistrikt ändrats från fem till tre. Anledningen till förändringen, är att det ska finnas mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade i ett valdistrikt är för att...

  • Posted februari 27, 2024
  • 0
 • Tung läkarförening i Europa ändrar rekommendationer

  I samband med Europeiska kardiologföreningens (ESC) årliga kongress i augusti i år fattades beslut om ändrade rekommendationer för behandling av patienter som drabbats av hjärtinfarkt eller instabil kärlkramp. Ändringen baseras på en studie som både initierats och...

  • Posted september 5, 2023
  • 0
 • En av tio svenskar har ändrat sina bostadsplaner

  En av tio svenskar har ändrat sina bostadsplaner, på grund av sämre ekonomi. Stigande räntor, inflation och en skakig ekonomi påverkar de svenska hushållen, och deras bostadsplaner. En av tio svenskar har ändrat sina bostadsplaner till följd av...

  • Posted juni 30, 2023
  • 0
 • Enklare privatuthyrning och ändring av hyror

  Enklare privatuthyrning och ändring av hyror för nyproducerade bostäder, regeringen har i dag gett en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur reglerna om privatpersoners uthyrning av bostäder kan ändras för att underlätta uthyrning. Utredaren ska därför...

  • Posted juni 22, 2023
  • 0
 • Ändrade sophämtningsdagar i påsk i Kumla

  Under påskveckan kommer sophämtningen att tidigareläggas en dag. Detta innebär att Kumla kommun påbörjar veckans sophämtning redan på söndag den 2 april.   Följande dagar gäller under påskveckan: Ändrade Hämtningsdagar Ordinarie hämtningsdag Ny hämtningsdag Måndag 3 april...

  • Posted mars 29, 2023
  • 0
 • Ändrade regler för tågpassagerare

  Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lagändringar om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, med anledning av EU:s nya tågpassagerarförordning. På detta sätt anpassas befintligt regelverk till EU:s nya förordning. I april...

  • Posted mars 7, 2023
  • 0
 • Så ändrar svenskarna sin matlagning

  Mer storkok och mindre användning av ugn, så ändrar svenskarna sin matlagning när elräkningen blir dyr. Ökade elkostnader har fått svenskarna att tänka till om elförbrukning i köket. Sju av tio har reflekterat över elen som går...

  • Posted februari 25, 2023
  • 0
 • Regeringen föreslår ändrad lagstiftning om kärnkraften

  Idag skickade regeringen ut ett förslag på remiss om att bestämmelsen i miljöbalken som förbjuder att det byggs kärnreaktorer på andra platser än där det redan finns kärnkraft tas bort. Utöver det föreslår regeringen att bestämmelsen som...

  • Posted januari 11, 2023
  • 0