En av tio svenskar har ändrat sina bostadsplaner

By on 30 juni, 2023
Arkivbild

En av tio svenskar har ändrat sina bostadsplaner, på grund av sämre ekonomi. Stigande räntor, inflation och en skakig ekonomi påverkar de svenska hushållen, och deras bostadsplaner.

En av tio svenskar har ändrat sina bostadsplaner till följd av den ekonomiska utvecklingen, visar en ny Sifo-undersökning från Fastighetsbyrån. Flest av de som ändrat sina planer har avvaktat med att flytta till en ny bostad. Några har till och med valt att avvakta med separation eller flyttat ihop tidigare än planerat.

Den ekonomiska utvecklingen i Sverige påverkar de svenska hushållen och avspeglas tydligt på bostadsmarknaden. De senaste 12 månaderna har antal bostadsaffärer sjunkit med 22 % jämfört med 12-månadersperioden innan, och med 24 % jämfört med perioden innan det*. En färsk undersökning från Kantar Public, på uppdrag av Fastighetsbyrån, visar även att 11 % av svenskarna ändrat sina bostadsplaner till följd av den ekonomiska utvecklingen.

– Det tydligaste vi kunnat se på bostadsmarknaden sedan den förra våren är färre affärer och att både säljare och köpare är mer avvaktande. Få tvingas som tur är att byta boende men det är ändå en relativt stor grupp som har ändrat sina bostadsplaner på grund av ändrade ekonomiska förhållanden. För vissa familjer eller individer kan det vara väldigt stora och avgörande förändringar, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Flest avvaktar med flytt, färre avvaktar med separation

Bland de som ändrat sina bostadsplaner har flest avvaktat med att flytta till ny bostad följt av avvaktat med renovering av befintlig bostad. Därefter kommer de som helt lagt ner att flytta till ny bostad. Det är betydligt färre som fått ändra vem de bor med. Några procent har ändå avvaktat med att separera och flytta från gemensamt boende eller valt att flytta ihop snabbare än planerat.

Vissa hushåll drabbas hårt och tvingas ta tuffa beslut. Det som är speciellt nu är höga levnadskostnader tillsammans med hög ränta och att vi haft den situationen under en relativt lång tid. Nu får vi hoppas att framförallt inflationen går åt rätt håll så att pressen på de mest utsatta hushållen minskar, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Resultat från undersökningen

Har du ändrat dina bostadsplaner de senaste tolv månaderna till följd av den ekonomiska utvecklingen (stigande räntor, hög inflation)? 

Med ändrat dina bostadsplaner menar vi till exempel avvaktat med att köpa ny bostad och/eller sälja din nuvarande bostad, senarelagt en renovering, väntat med att köpa ett fritidshus.

 • Ja, 11 %
 • Nej, 87 %
 • Tveksam, vet ej, 2 %

Har du ändrat dina bostadsplaner på något av följande sätt? (bland de som ändrat sina bostadsplaner)

 1. Avvaktat med att flytta till en ny bostad, 31 %
 2. Avvaktat med en renovering av befintlig bostad, 20 %
 3. Annat, 15 %
 4. Helt lagt ned att flytta till en ny bostad, 13 %
 5. Avvaktat med att köpa ett fritidshus, 8 %
 6. Har behövt byta eller säga upp min hyresrätt för att flytta till en bostad med lägre månadskostnad, 7 %
 7. Avvaktat med en utbyggnad av befintlig bostad, 6 %
 8. Avvaktat med att sälja ett fritidshus, 4 %
 9. Avvaktat med att separera från min partner och flytta från vårt gemensamma boende, 4 %
 10. Tveksam, vet ej, 4 %
 11. Har behövt sälja min bostad och flyttat till en bostad med lägre månadskostnad, 3 %
 12. Avvaktat med att köpa ett utlandsboende, 3 %
 13. Valt att flytta ihop snabbare än planerat med min partner för att spara pengar, 2 %

Känner du dig oroad över din privatekonomi?

 • Mycket oroad (6%)
 • Ganska oroad (21%)
 • Inte särskilt oroad (53%)
 • Inte alls oroad (19%)

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Fastighetsbyrån
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Fastighetsbyrån. Den bygger på 1 050 intervjuer med allmänheten 18–79 år i Sverige. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 26–30 maj 2023.

You must be logged in to post a comment Login