All posts tagged "Behov"

 • Lärdomar från covidbevis visar på vikten

  Erfarenheter från arbetet med covidbevis har aktualiserat behovet av ett nationellt digitalt vaccinationsregister i Sverige. Det skriver E-hälsomyndigheten i en rapport till regeringen. Arbetet med covidbevis har tydliggjort behovet av en sammanhållen digital bild av nationella vaccinationer,...

  • Posted november 2, 2022
  • 0
 • Rekordår för puckellaxen lyfter behovet av utökad övervakning

  Den främmande fiskarten puckellax ökar kraftig i antal i norra Atlanten, särskilt i norra Norge. Förra året rapporterades mer än 200 000 individer i älvar och kustområden i hela Norge. I Sverige observerades under 2021 den högsta...

  • Posted augusti 28, 2022
  • 0
 • Dags för tydliga regler för elsparkcyklar

  Elsparkcyklarna väcker starka känslor och är ett såväl populärt som omdebatterat fordon. Tydliga regler behövs för att samspelet med andra fordon och gångtrafikanter ska fungera bättre. Elsparkcyklar har på bara fem år gått från att vara ett...

  • Posted april 25, 2022
  • 0
 • Läkemedelsverket matchar Ukrainas läkemedelsbehov mot samhällets vilja att bidra

  Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) koordinera leverans av läkemedel till Ukraina. Läkemedelsverkets uppdrag är att matcha erbjudanden om läkemedel från svenska aktörer mot de behov som finns...

  • Posted mars 11, 2022
  • 0
 • Ukraina: Fler akutteam och mer medicinsk utrustning på väg

  Kriget i Ukraina pågår för fullt och Läkare Utan Gränser är på plats både inne i landet och i grannländerna, inklusive Ryssland och Belarus. Just nu är både fler akutteam och mer medicinsk utrustning på väg till...

  • Posted mars 5, 2022
  • 0
 • Stort behov av information om sanktionerna mot Ryssland

  Många företag i Sverige berörs av de nya sanktioner som EU har infört mot Ryssland. Kommerskollegium har en särskild telefonlinje för företagen och antalet samtal dit har ökat mycket kraftigt efter EU:s beslut. – Lagstiftningen kring sanktioner är...

  • Posted mars 4, 2022
  • 0
 • Försvarsmaktens utmaning i ett teknik­skifte

  Ett teknikskifte, som det vi i dag ser med artificiell intelligens (AI), skapar ofta oro på arbetsmarknaden. Det gäller även för anställda inom Försvarsmakten. En FOI-forskare har tittat på behovet av nya kompetenser och nya vägar för...

  • Posted februari 21, 2022
  • 0
 • Stort behov av hornhinnor på Universitetssjukhuset Örebro

  Behovet av organ och vävnader är fortsatt stort, under donationsveckan den 8-14 november vill man på hornhinnebanken på Universitetssjukhuset Örebro att fler personer ska ta ställning till donation och anmäla sig till donationsregistret. Åtta av tio svenskar...

  • Posted november 4, 2021
  • 0
 • Glädjeskutt i svensk ekonomi, bostadsbrist på väg att lösas och behov av fler moderna trädgårdsstäder

  Svensk ekonomi går som tåget och inflationen ökar snabbare än väntat. Riksbanken kommer att tvingas justera upp räntebanan och höja reporäntan tidigare än de indikerat. Ett omfattande bostadsbyggande i kombination med en kraftigt nedreviderad befolkningsprognos talar för...

  • Posted september 19, 2021
  • 0
 • Fortsatt stora humanitära behov i Beirut ett år efter explosionen

  Den 4 augusti var det ett år sedan Beirut drabbades av den förödande explosionen i stadens hamn, då stora delar av Beirut trasades sönder. De humanitära behoven är idag fortsatt enorma och landet befinner sig i ekonomisk...

  • Posted augusti 7, 2021
  • 0