All posts tagged "Behov"

 • 48 000 personer i Örebro län avstår tandvård

  48 000 personer i Örebro län avstår tandvård trots behov, att inte ta hand om sin tandhälsa kan få konsekvenser för hjärtat. Forskning har visat att tandlossning kan ha en koppling till ökad risk för hjärtinfarkt. Det...

  • Posted februari 25, 2023
  • 0
 • Ökat stöd till barn med frihetsberövade föräldrar

  FN:s barnrättskommitté kommer i en färsk granskning med en rad viktiga påpekanden när det gäller Sveriges förmåga att efterleva den internationella barnkonventionen. I rekommendationerna står att kommunernas kapacitet för att kunna ge information och hjälp till barn...

  • Posted februari 16, 2023
  • 0
 • Naturen kan minska behovet av medicin

  En ny studie visar att naturen kan ha positiva effekter på astma och mental hälsa. Forskare vid New York Medical College undersökte sambandet mellan naturen och behovet av medicin för astma och mental hälsa hos personer i...

  • Posted januari 23, 2023
  • 0
 • Naturen kan minska behovet av medicin

  Naturen kan minska behovet av medicin mot astma och psykofarmaka. En ny studie visar att naturen kan ha positiva effekter på astma och mental hälsa, forskare vid New York Medical College undersökte sambandet mellan naturen och behovet...

  • Posted januari 22, 2023
  • 0
 • Lärdomar från covidbevis visar på vikten

  Erfarenheter från arbetet med covidbevis har aktualiserat behovet av ett nationellt digitalt vaccinationsregister i Sverige. Det skriver E-hälsomyndigheten i en rapport till regeringen. Arbetet med covidbevis har tydliggjort behovet av en sammanhållen digital bild av nationella vaccinationer,...

  • Posted november 2, 2022
  • 0
 • Rekordår för puckellaxen lyfter behovet av utökad övervakning

  Den främmande fiskarten puckellax ökar kraftig i antal i norra Atlanten, särskilt i norra Norge. Förra året rapporterades mer än 200 000 individer i älvar och kustområden i hela Norge. I Sverige observerades under 2021 den högsta...

  • Posted augusti 28, 2022
  • 0
 • Dags för tydliga regler för elsparkcyklar

  Elsparkcyklarna väcker starka känslor och är ett såväl populärt som omdebatterat fordon. Tydliga regler behövs för att samspelet med andra fordon och gångtrafikanter ska fungera bättre. Elsparkcyklar har på bara fem år gått från att vara ett...

  • Posted april 25, 2022
  • 0
 • Läkemedelsverket matchar Ukrainas läkemedelsbehov mot samhällets vilja att bidra

  Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) koordinera leverans av läkemedel till Ukraina. Läkemedelsverkets uppdrag är att matcha erbjudanden om läkemedel från svenska aktörer mot de behov som finns...

  • Posted mars 11, 2022
  • 0
 • Ukraina: Fler akutteam och mer medicinsk utrustning på väg

  Kriget i Ukraina pågår för fullt och Läkare Utan Gränser är på plats både inne i landet och i grannländerna, inklusive Ryssland och Belarus. Just nu är både fler akutteam och mer medicinsk utrustning på väg till...

  • Posted mars 5, 2022
  • 0
 • Stort behov av information om sanktionerna mot Ryssland

  Många företag i Sverige berörs av de nya sanktioner som EU har infört mot Ryssland. Kommerskollegium har en särskild telefonlinje för företagen och antalet samtal dit har ökat mycket kraftigt efter EU:s beslut. – Lagstiftningen kring sanktioner är...

  • Posted mars 4, 2022
  • 0