E.ON investerar drygt 118 miljoner

By on 13 april, 2023
Hållbarhetsambitioner och rekordhöga elpriser har blåst upp intresset till att ansluta solkraft till elnätet till bristningsgränsen. E.ON ser en rekordstor efterfrågan för att ansluta privata solcellsanläggningar. Samma sak på företagsmarknaden, där enskilda förfrågningar gäller anslutningar av stora solparker som motsvarar effekten av en medelstor stad.
Foto: Apelöga

E.ON investerar drygt 118 miljoner i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Askersund, Lekeberg och Laxå kommuners elnät för att dimensionera för framtida behov.

Under 2023 investerar E.ON drygt 118 miljoner kronor i det regionala och lokala elnätet i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Askersund, Lekeberg och Laxå.

– Vår ambition är ett robust energisystem, som tillåter grön energiomställning, nya industrietableringar och regional tillväxt, säger Björn Persson, regionchef mitt, E.ON.

Investeringarna ska säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande. 

– Vi vill säkra överföringskapaciteten, så att staden kan elektrifiera fordonsflottan, bygga fler bostäder och planera för ytterligare industrietableringar. Investeringarna i elnäten blir viktiga pusselbitar för dessa orters elektrifiering och gröna omställning, säger Björn Persson. 

De senaste 10 åren har E.ON investerat cirka 30 miljarder kronor i elnäten. Den innevarande reglerperioden, 2020 till 2023, investerar E.ON 16 miljarder kronor i elnäten, vilket är bolagets största investeringsprogram till dags dato.

– Vår nuvarande investeringstakt är på 4 till 5 miljarder kronor årligen. De historiskt höga nivåerna krävs då omställningen sker samtidigt som vi behöver upprätthålla en trygg och tillförlitlig elförsörjning, vilket ställer stora krav på elnätet och hela energisystemet, säger Björn Persson.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: E.ON

You must be logged in to post a comment Login