Lärdomar från covidbevis visar på vikten

By on 2 november, 2022
Arkivbild

Erfarenheter från arbetet med covidbevis har aktualiserat behovet av ett nationellt digitalt vaccinationsregister i Sverige. Det skriver E-hälsomyndigheten i en rapport till regeringen.

Arbetet med covidbevis har tydliggjort behovet av en sammanhållen digital bild av nationella vaccinationer, något som skulle gynna invånare, hälso- och sjukvården och smittskyddsarbetet.

En samlad bild av individens vaccinationer kan ge vården enkel och säker tillgång till information som underlättar i mötet med individen, som skulle få alla sina vaccinationer samlade på ett digitalt kort.

– Vi ser ett förstärkt behov av ett nytt nationellt vaccinationsregister som kan användas av vården och invånarna. Data i ett sådant register behöver vara tillgänglig och av god kvalitet, vilket förutsätter samarbete mellan olika aktörer inom området, säger Carl Jarnling, enhetschef på E-hälsomyndigheten.

E-hälsomyndigheten föreslår att myndigheten tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen, får i uppdrag att arbeta för en samordnad, digital och livslång källa till vaccinationsinformation.

Ett nationellt vaccinationsregister kan också vara primär källa till information i individuella, digitala vaccinationskort. En sådan lösning kräver dock förändringar i nuvarande lagstiftning.

God datakvalitet minskar risk för manuell hantering

E-hälsomyndigheten rekommenderar även att en samarbetsmodell etableras mellan staten, regioner, vårdgivare och vaccinatörer, för att tydliggöra ansvar och underlätta dialog och samarbete. Syftet är att kvalitetssäkra data i registret, vilket ska underlätta för individer, men också ta bort onödig administration hos myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som är involverade i arbetet med vaccinationer.

E-hälsomyndigheten föreslår också att:

  • Det bör finnas en möjlighet att återkalla felaktiga covidbevis. För att möjliggöra detta krävs en justering i det svenska regelverket för covidbevis.
  • Bristande tillgång till ett digitalt register över alla vårdgivare gör det svårt att skapa effektiva automatiserade och säkra arbetsprocesser. Det behövs därför en digital nationell vårdgivarkatalog med information om alla vårdgivare i Sverige.
  • Det bör vara möjligt att utfärda tillfrisknandebevis baserat på snabbtester. Även i detta fall behövs en justering i det svenska regelverket.
  • Besökare från länder utan ett EU-kompatibelt vaccinationsbevis ska kunna ansöka om ett tillfälligt EU:s vaccinationsbevis som är giltigt i 31 dagar. Lösningen har stöd i befintligt regelverk och E-hälsomyndigheten föreslår att apoteken, som har god tillgänglighet, hanterar distribution av dessa tillfälliga vaccinationsbevis.

E-hälsomyndigheten har ett regeringsuppdrag som rör utveckling och förvaltning av digital infrastruktur och tjänster för utfärdande av covidbevis till och med juni 2023.

Olika behov av samlad digital vaccinationsinformation

Individen har behov av ett fullgott skydd mot sjukdomar och att få hjälp och rådgivning från vården. Individen vill ha tillgång till informationen om sina vaccinationer på ett ställe. Individen vill också få påminnelser när en ny dos bör tas och i en framtid själv kunna skriva ut ett vaccinationsintyg.

Hälso- och sjukvården har behov av ett komplett och tillförlitligt informationsmaterial för att kunna stödja patienten och efterfrågar enkel och säker rapportering utan dubbelarbete.

Smittskyddsläkarna vill kunna analysera och följa vaccinationstäckning, vaccinationssäkerhet och biverkningar.

Nationella myndigheter har behov av att kunna följa effektiviteten av vaccinationer, vaccinationssäkerhet och biverkningar.

Sverige
Örebronyheter

Källa: E-hälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login