All posts tagged "Behov"

 • Försvarsmaktens utmaning i ett teknik­skifte

  Ett teknikskifte, som det vi i dag ser med artificiell intelligens (AI), skapar ofta oro på arbetsmarknaden. Det gäller även för anställda inom Försvarsmakten. En FOI-forskare har tittat på behovet av nya kompetenser och nya vägar för...

  • Posted februari 21, 2022
  • 0
 • Stort behov av hornhinnor på Universitetssjukhuset Örebro

  Behovet av organ och vävnader är fortsatt stort, under donationsveckan den 8-14 november vill man på hornhinnebanken på Universitetssjukhuset Örebro att fler personer ska ta ställning till donation och anmäla sig till donationsregistret. Åtta av tio svenskar...

  • Posted november 4, 2021
  • 0
 • Glädjeskutt i svensk ekonomi, bostadsbrist på väg att lösas och behov av fler moderna trädgårdsstäder

  Svensk ekonomi går som tåget och inflationen ökar snabbare än väntat. Riksbanken kommer att tvingas justera upp räntebanan och höja reporäntan tidigare än de indikerat. Ett omfattande bostadsbyggande i kombination med en kraftigt nedreviderad befolkningsprognos talar för...

  • Posted september 19, 2021
  • 0
 • Fortsatt stora humanitära behov i Beirut ett år efter explosionen

  Den 4 augusti var det ett år sedan Beirut drabbades av den förödande explosionen i stadens hamn, då stora delar av Beirut trasades sönder. De humanitära behoven är idag fortsatt enorma och landet befinner sig i ekonomisk...

  • Posted augusti 7, 2021
  • 0
 • Akut behov av covidvaccin i södra Afrika

  Den mycket smittsamma sydafrikanska varianten av coronaviruset har spridits snabbt i södra Afrika. Läkare Utan Gränsers team vittnar om den enorma pressen som den andra vågen satt på ländernas redan sköra sjukvårdssystem, samtidigt som de flesta av...

  • Posted februari 19, 2021
  • 0
 • Fortsatt stort behov av lastbilsförare trots coronapandemin

  Åkerinäringen har klarat pandemins prövningar bättre än många branscher. Behovet av lastbilsförare har visserligen minskat under corona, men på lång sikt är efterfrågan fortsatt stor. Frågorna i årets Trendindikator ställdes till åkeriföretagen i mars och april, i...

  • Posted augusti 18, 2020
  • 0
 • Akut behov av tandvårdsakut

  Tandvården är klassad som samhällsviktig verksamhet. En avgörande skillnad mellan tandvård i privat respektive offentlig regi är att en privat vårdgivare kan gå i konkurs. Därför behövs det en särskild tandvårdsakut för de privata tandvårdsföretagen. – Den privata...

  • Posted maj 1, 2020
  • 0
 • Fordonsbranschen är i behov av fler Diagnostekniker, en kompetens som ökar lönsamheten

  Vi har en bransch under omställning. Snabb teknisk utvecklingstakt ökar efterfrågan av kompetens i framkant. Tillgången till rätt kompetens är därmed inte längre en utmaning för framtiden. Behovet av diagnostekniker är redan idag ett faktum. Bristen på...

  • Posted april 29, 2020
  • 0
 • Covid19-krisen avslöjar ett akut behov av att stärka Greklands sjukvårdssystem

  Covid-19-pandemin blottlägger hur flera års lågkonjunktur och åtstramningspolitik gjort att Greklands sjukvårdssystem går på knäna. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport som publicerades i dag. Rapporten ”Resuscitation required: The Greek health system after a decade of...

  • Posted april 28, 2020
  • 0
 • Så möter Karlskoga Energi & Miljö behoven under Corona-pandemin

  För att kunna fortsätta leverera samhällskritiska tjänster dygnet runt, skydda medarbetarnas hälsa och stötta lokalsamhället har Karlskoga Energi & Miljö beslutat om en rad åtgärder. I nuläget bedömer företagsledningen att försörjningen av alla tjänster kan fortsätta utan störningar. –...

  • Posted mars 25, 2020
  • 0