Akut behov av covidvaccin i södra Afrika

By on 19 februari, 2021
Vårdpersonal på Livingstonesjukhuset i Sydafrika läser tackbrev från utskrivna covidpatienter. Foto: Läkare Utan Gränser

Den mycket smittsamma sydafrikanska varianten av coronaviruset har spridits snabbt i södra Afrika. Läkare Utan Gränsers team vittnar om den enorma pressen som den andra vågen satt på ländernas redan sköra sjukvårdssystem, samtidigt som de flesta av länderna ännu inte fått tillgång till covidvaccin.

Läkare Utan Gränser har sedan pandemin bröt ut arbetat både med att förebygga smittspridning och behandla covid-19 i Eswatini, Malawi, Mocambique, Sydafrika och Zimbabwe. I slutet av förra året drabbades regionen hårt av en andra våg till följd av att den mycket smittsamma varianten av coronaviruset, som först upptäcktes i Sydafrika, spreds snabbt. Ett flertal av länderna i södra Afrika registrerade fler covidfall i januari 2021 än under hela 2020.

Nya forskningsdata har indikerat att en del covidvaccin kan vara mindre effektiva mot den sydafrikanska varianten av coronaviruset.

– De nya mutationerna av coronaviruset måste tas i beaktning i den globala fördelningen av covidvaccin. Sydafrika har tvingats pausa och ändra sina vaccineringsplaner efter att forskningsresultat visade att ett vaccin var mindre effektivt mot den sydafrikanska mutationen, säger Tom Ellman, ansvarig för Läkare Utan Gränsers medicinska team i Sydafrika.

– En verkligt rättvis fördelning av vaccin handlar inte enbart om att länder ska få tag på vaccin, utan det måste vara rätt vaccin som är anpassat till kontexten och de virusvarianter som är mest förekommande i landet. Länder måste också få vaccin i rätt tid, till ett överkomligt pris. Om inte de rika ländernas ledare och läkemededelsbolagen prioriterar rättvis global vaccinfördelning omgående så riskerar nya pandemier av vaccinresistenta former av coronaviruset att uppstå. Sådana pandemier motverkas inte av reserestriktioner utan av solidaritet.

Allvarliga konsekvenser av andra vågen

Sydafrika lyckades under förra veckan få tillgång till ett vaccin under prövning. Landet kan nu säkerställa att sjukvårdspersonal på frontlinjen, som löper högst risk att smittas av coronaviruset, vaccineras genom en implementeringsstudie som startar den här veckan. Det är dock tydligt att låg- och medelinkomstländernas bristande tillgång till vaccin kommer fortsätta vara en allvarlig utmaning om de rika ländernas vaccinnationalism inte adresseras. 

Hittills har 174 miljoner personer vaccinerats globalt, och nästintill ingen av dessa har varit i Afrika. Världshälsoorganisationen WHO:s fördelningsmekanism Covax, som är tänkt att garantera tillgång till vaccin i fattiga länder, har ännu inte levererat samtidigt som de rika länderna har bunkrat miljontals doser till långt fler personer än riskgrupper och vårdpersonal.

– Vår personal bevittnar de allvarliga effekterna av den andra vågen i södra Afrika, där sjukvårdssystemen och dess personal kämpar för att hantera inflödet av patienter. I Sydafrika finns inte tillräckligt med vårdpersonal i många av de värst drabbade områdena och sjukhusen där kämpade sedan tidigare för att kunna ge vård, förklarar Philip Aruna, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insatser i södra Afrika.

– Även om det finns indikationer på att smittvågen nu börjat avta i en del av dessa länder, förbereder vi ändå för en framtida ökning av fall eftersom viruset fortsätter att anpassa sig och spridas. Effektiva och anpassade vaccin måste rullas ut till vårdpersonal och riskgrupper i dessa länder omgående för att förhindra framtida sjukdomsfall och dödsfall, avslutar Philip Aruna. 

Världen | Sydafrika
Örebronyheter

Källa Läkare Utan Gränser

You must be logged in to post a comment Login