Fortsatt stora humanitära behov i Beirut ett år efter explosionen

By on 7 augusti, 2021
Ambulanstransport kör genom förödelsen efter explosionen i Beriut. Foto: Röda Korset

Den 4 augusti var det ett år sedan Beirut drabbades av den förödande explosionen i stadens hamn, då stora delar av Beirut trasades sönder. De humanitära behoven är idag fortsatt enorma och landet befinner sig i ekonomisk och politisk kollaps som gör livet svårt för en stor del av befolkningen.

Röda Korsets startade livräddande insatser med ambulanser och akutvård omedelbart efter explosionen. I samband med händelsen har Libanesiska Röda Korset givit akutsjukvård till 15 000 människor, gjort nära 40 000 ambulansutryckningar och levererat matpaket och hygienkit till 20 000 hushåll. 

Händelsen väckte stort engagemang bland svenska folket som skänkte nästan 10 miljoner till Svenska Röda Korset och akutinsatserna i Beirut.  

– Röda Korset fanns på plats i Libanon innan explosionen. Våra insatser trappades upp direkt när explosionen inträffade och våra tusentals frivilliga ryckte ut för att hjälpa. Många visade stor solidaritet med de drabbade, inte minst svenska folket, och många människor har fått livräddande hjälp tack vare detta. Behoven är fortfarande stora och vi kommer att finnas på plats i Libanon och Beirut så länge behoven finns och människor behöver vår hjälp, säger Sofia Calltorp, internationell chef på Svenska Röda Korset. 

Enligt Libanesiska Röda Korset dog fler än 200 människor i explosionen och fler än 6 500 skadades. Skadorna på byggnader och infrastruktur var förödande. Landet har även drabbats mycket hårt av den pågående coronapandemin med en kraftig ökning av antal sjuka och smittade, inte minst den senaste tiden. Många av Beiruts sjukhus förstördes i explosionen vilket gjort pandemins effekter än svårare.   

Den svåra ekonomiska situationen slår hårt mot miljontals människor i Libanon och de humanitära behoven framöver är stora. Libanon, som är ungefär lika stort som Skåne, är även det land i världen med högst antal mottagna flyktingar per capita. Av landets 6 miljoner innevånare är 1,5 miljoner syriska flyktingar och hundratusentals palestinier befinner sig på flykt i landet.   

Främsta fokus för Röda Korsets insatser i Libanon är nu att hjälpa de tusentals människor som fortfarande befinner sig i stor utsatthet. Röda Korset fortsätter att bedriva sina verksamheter inom sjukvård, psykosocialt stöd, ekonomiskt stöd och återuppbyggnad av Beirut.   

– Situationen i Libanon idag är mycket svår. Redan innan explosionen i Beiruts hamn var folket hårt drabbat av en ekonomisk och politisk kris. Landet befinner sig idag i en ekonomisk kollaps med galopperande inflation, kraftigt stigande matpriser och en stor brist på läkemedel och bränsle. Lägg till det coronapandemin som slagit mycket hårt mot Libanons befolkning. De humanitära behoven är enorma, säger Sofia Calltorp.  

FAKTA:  

Libanesiska Röda Korset har tillsammans med andra nationella föreningar och Internationella rödakorsfederationen (IFRC) hjälpt hundratusentals människor sedan den tragiska explosionen den 4 augusti.  Svenska Röda Korset fick in nära 15 miljoner kronor från Sida, näringsliv och privatpersoner. Nära 10 miljoner utav dessa kom från allmänheten.  

Libanesiska Röda Korsets insatser med anledning av explosionen:  

 • 39 804 ambulansutryckningar.
 • 10 838 enheter med blod har levererats till behövande.  
 • Matpaket och hygienkit har levererats till över 20 000 hushåll. 
 • Man har givit akutsjukvård till 15 000 människor.    
 • Varje år levererar Libanesiska Röda Korset blod till 42 000 patienter genom sina blodcentraler.
 • Varje dag gör LRK ambulanstjänst fler än 400 utryckningar i hela Libanon.    
 • Hittills har Libanesiska Röda Korsets ambulanser transporterat fler än 26 000 Covid-patienter.    

 Pågående insatser:  

 • Libanesiska Röda Korsets har hittills delat ut ca 23 miljoner USD i direkta ekonomiska bidrag till drabbade människor.   
 • När sjukhusen varit överfulla med människor som insjuknat i covid-19 startade Libanesiska Röda Korset ett initiativ för att kunna leverera syrgas till covid-patienter i deras hem. Fler än 700 patienter har fått tillgång syrgasmaskiner som Röda Korset tillhandahållit.   
 • Röda Korset driver flera hälsocenter och mobila akutenheter över hela landet där sjukvården är gratis.   
 • Libanesiska Röda Korset etablerade en akutlinje för att kunna ta emot samtal om nödhjälp. 22 operatörer tar emot mellan 800 och 1000 samtal per dag. LRK kommer att fortsätta att stärka sin kapacitet att klara av ökningen av samtalen.

Världen
Örebronyheter

Källa Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login