All posts tagged "Behov"

 • Fortsatt mycket stort behov av fler lärare

  Det kommer att saknas cirka 45 000 behöriga lärare och förskollärare om 15 år. Jämfört med Skolverkets förra lärarprognos innebär det att den beräknade framtida bristen minskar, men läget är fortsatt bekymmersamt. Behovet för skolor och förskolor att...

  • Posted december 9, 2019
  • 0
 • 135 miljoner människors behov i fokus under fastekampanjen

  På söndag, den 3 mars, startar den årliga fastekampanjen för Svenska kyrkans internationella arbete. På sex veckor, fram till palmsöndagen den 14 april, är målet är att samla in 35 miljoner kronor. I år lyfts den humanitära...

  • Posted mars 2, 2019
  • 0
 • Samhällets behov av ballast högt trots sämre konjunktur

  En ny prognos från SGU visar att Sveriges behov av ballast kommer att öka fram till 2040, även med ett minskat bostadsbyggande. Bakgrunden är storstadsutvecklingen och de stora infrastrukturprojekt som påbörjas. SGU har i en ny prognos...

  • Posted november 26, 2018
  • 0
 • Var tionde lärare i Örebro går i pension inom fem år

  Det skriande behovet av lärare kommer att öka ännu mer inom några år. Stora grupper av lärare, framförallt speciallärare, kommer att gå i pension. I Örebro län finns det 288 lärare i grundskolan i åldern 60 till 65...

  • Posted augusti 9, 2018
  • 0
 • Stort behov av utbildad personal på fritids

  Endast fyra av tio av personalen i fritidshem har pedagogisk högskoleexamen. Skillnaderna mellan kommunerna är stora, visar Skolverkets statistik för läsåret 2017/18. Statistik på läns- och kommunnivå bifogas. – Vi är djupt oroade över utvecklingen som bidrar...

  • Posted april 15, 2018
  • 0
 • Vård efter behov – inga fler skärpta vårdgarantier, tack

  Tillgängligheten och kortare vårdköer är några av valårets viktigaste sjukvårdsfrågor. En nyligen publicerad rapport från Socialstyrelsen visar att väntetiderna i vården fortsätter att öka över hela landet och med stora regionala skillnader. Flera partier har aviserat åtgärder för att...

  • Posted mars 10, 2018
  • 0
 • Stort behov av speciallärare

  Stort behov av speciallärare – pensionsavgångar gör läget än mer akut i Örebro län! Om tio år kommer fler än 1400 lärare gå i pension i Örebro län, visar helt ny statistik från Lärarförbundet. Den svenska lärarbristen...

  • Posted augusti 25, 2017
  • 0