Stort behov av speciallärare

By on 25 augusti, 2017

Stort behov av speciallärare – pensionsavgångar gör läget än mer akut i Örebro län!

Om tio år kommer fler än 1400 lärare gå i pension i Örebro län, visar helt ny statistik från Lärarförbundet. Den svenska lärarbristen är akut och behovet av speciallärare och specialpedagoger är väldigt stor. Det är även i den gruppen pensionsavgångarna är som störst.

Det skriande behovet av lärare kommer att öka ännu mer inom några år. Stora grupper av lärare, framförallt speciallärare, kommer att gå i pension. Lärarförbundet har tagit fram unik statistik som visar att nästan 45 000 yrkesverksamma lärare i Sverige är över 55 år och beräknas därmed gå i pension inom tio år.

Satsningarna på lärarkåren måste fortsätta med full kraft och menar regeringen allvar med sin läsa-skriva-räkna-garanti måste de se till att det finns speciallärare som kan ge det utlovade stödet till eleverna, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Många speciallärare går i pension
Den yrkesgrupp som kommer att ha flest pensionsavgångar framöver är speciallärarna och specialpedagogerna, 46 procent är idag över 55 år i Örebro län. Men även bland lärare i praktiska/estetiska ämnen kommer många att gå i pension. Lägst pensionsavgångar finns bland grundskollärare i länet, där är 20 procent är över 55 år.

Vi vet vad som krävs för att få köerna att ringla långa till lärarutbildningen och få befintliga lärare att fortsätta i yrket. Lönerna måste upp, arbetsbelastningen ner och vi lärare måste få mer makt över vår yrkesutövning. Att investera i lärare är att framtidssäkra Sverige och möjliggöra innovation och tillväxt, säger Johanna Jaara Åstrand.

Pensionsavgångarna bland grundskollärarna störst i Jämtlands och Norrbottens län
I Jämtland och Norrbottens län kommer en tredjedel av grundskollärarna att gå i pension inom 10 år. På Gotland är andelen speciallärare och specialpedagoger över 55 år hela 72 procent.

Statistiken baseras på underlag från november 2016 och avser Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar i kommunal sektor som är över 55 år. Statistiken är uppdelad på de sex största lärarkategorierna gymnasielärare, grundskollärare, förskollärare, lärare i praktiska/estetiska ämnen, speciallärare/-pedagoger samt fritidspedagoger.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login