All posts tagged "Speciallärare"

 • Satsning på akutskolor och ökad tillgång till speciallärare

  Regeringen har beslutat om en ny statsbidragsförordning, bidrag enligt förordningen ska gå till personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan. Syftet är bland annat att öka tryggheten och studieron i skolan och stärka arbetet med stöd och anpassningar...

  • Posted mars 14, 2023
  • 0
 • Stort behov av speciallärare

  Stort behov av speciallärare – pensionsavgångar gör läget än mer akut i Örebro län! Om tio år kommer fler än 1400 lärare gå i pension i Örebro län, visar helt ny statistik från Lärarförbundet. Den svenska lärarbristen...

  • Posted augusti 25, 2017
  • 0
 • Stora jobbmöjligheter för studenter med pedagogisk examen

  Det förväntas bli stor brist på samtliga lärargrupper år 2035, enligt SCB:s nya utbildningsprognos. Studenter med en pedagogisk examen förväntas därför ha stora jobbchanser i framtiden. Även inom vård och omsorg samt för eftergymnasialt utbildade inom data...

  • Posted januari 14, 2015
  • 0