Var tionde lärare i Örebro går i pension inom fem år

By on 9 augusti, 2018
Arkivbild

Det skriande behovet av lärare kommer att öka ännu mer inom några år. Stora grupper av lärare, framförallt speciallärare, kommer att gå i pension. I Örebro län finns det 288 lärare i grundskolan i åldern 60 till 65 år. Dessutom är en väldigt stor andel av de unga lärarna i kommunen obehöriga.

Lärarförbundet har analyserat åldersfördelningen inom lärarkåren i grundskolan i samtliga svenska kommuner och län utgående från statistik från Skolverket. Vi har särskilt fokuserat på hur stor andel av lärarna som närmar sig pension och hur behörigheten ser ut bland unga lärare. Hur väl är personalen i läns skolor rustade för framtiden?

Den samlade bilden är att många kommuner och län står inför stora bemanningsutmaningar, samtidigt som en stor del av de unga lärarna saknar behörighet.

I Örebro län var 10 procent av lärarna i grundskolan mellan 60 och 65 år under läsåret 2017-2018. Även om andel får anses hög, är det färre än i många andra län. Kalmar län hade allra högst andel äldre lärare, medan Uppsala län hade lägst.

Bland kommunerna i Örebro län hade Degerfors kommun högst andel äldre lärare, medan Hallsbergs kommun hade lägst.

Generellt är pensionsavgångarna störst bland speciallärare och specialpedagoger. I de här grupperna är mer än var femte lärare i hela landet över 60 år. I ämnen som svenska och slöjd kommer också många lärare gå i pension inom kort.

– Satsningarna på lärarkåren måste fortsätta med full kraft och menar regeringen allvar med att fler ska få rätt stöd i tid måste de se till att det finns speciallärare som kan ge det, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Bara fyra av tio unga lärare behöriga i Örebro
Siffror från SCB visar att Sverige år 2035 kommer sakna 79 000 lärare. Sverige måste ha en stark återväxt i lärarkåren i hela landet med fler unga som väljer att utbilda sig till lärare. Så är inte läget i dag. Bland de unga lärarna är många obehöriga. Varje lärararbetsgivare har ett ansvar att göra yrket attraktivt skapa förutsättningar för fler vägar in i läraryrket.

I Örebro län hade 41 procent av lärarna mellan 20 och 29 år pedagogisk högskoleexamen. I förhållande till resten av landets län är det en ganska normal andel. I hela riket var snittet 47 procent.

– Vi vet vad som krävs för att få köerna att ringla långa till lärarutbildningen och få befintliga lärare att fortsätta i yrket. Lönerna måste upp, arbetsbelastningen ner och vi lärare måste få mer makt över vår yrkesutövning. Att investera i lärare är att framtidssäkra Sverige och möjliggöra innovation och tillväxt, säger Johanna Jaara-Åstrand.

Bland kommunerna i Örebro län sticker Hallsbergs kommun ut med låg behörighet bland unga lärare. Endast 32 procent av kommunens lärare mellan 20 och 29 år är behöriga.

För en del små län med få lärare redovisar Skolverket ingen statistik och dessa saknas i så fall i tabellen.

Länet | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login