Alla inlägg taggade "Lärare"

 • Två nya excellenta lärare vid Örebro universitet

  Jörgen Stenlund och Sabina Du Rietz är senaste tillskottet av excellenta lärare vid Örebro universitet. Ansökningsprocessen till titeln har gett dem tid och möjlighet att reflektera över pedagogik och lärarskapet. – Ansökningsprocessen har gett mig tillfälle att...

  • Skrivet december 18, 2021
  • 0
 • Fortsatt stor brist på behöriga lärare

  Det kommer att saknas omkring 12 000 behöriga lärare och förskollärare fram till år 2035, visar Skolverkets nya prognos. Störst väntas bristen bli på yrkeslärare inom gymnasieskolan och ämneslärare inom grundskolans årskurs 7–9. Men jämfört med tidigare...

  • Skrivet december 14, 2021
  • 0
 • Magnus och Helen är excellenta lärare

  Magnus Ögren och Helen Stockhult har utsetts till excellenta lärare, en titel som visar att de har pedagogiska kompetenser som är viktiga för att skapa hög utbildningskvalitet. De är lektorer och har arbetat en längre tid som...

  • Skrivet september 21, 2021
  • 0
 • Lärare får inte den fortbildning de har rätt till

  En kommunalt anställd lärare ska få minst 11,4 dagar fortbildning per år. I verkligheten är siffran – beroende på stadie – mellan 4 och 5 dagar. Detta kan jämföras med det internationella snittet, som är 9 dagar....

  • Skrivet augusti 15, 2021
  • 0
 • Fackförbund för lärare och skolledare tecknar avsiktsförklaring om ny organisering

  Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund har fört samtal om en ny organisering inom utbildningssektorn. Samtalen mellan förbunden har varit konstruktiva och förbunden har därför tecknat en avsiktsförklaring som ska vara en grund för den fortsatta dialogen...

  • Skrivet juni 19, 2021
  • 0
 • Andelen behöriga lärare ökar

  Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan, jämfört med föregående läsår. Högst andel behöriga lärare finns i förskoleklass. Samtidigt ökar antalet lärarassistenter kraftigt. Det visar Skolverkets statistik över pedagogisk personal i skolan läsåret 2020/21....

  • Skrivet mars 25, 2021
  • 0
 • Lärarnas löner efter i Örebro län

  Lärarlönerna har stigit de senaste åren, men ligger fortfarande efter andra akademikerlöner. Även i Örebro län tjänar en typisk lärare mindre än personer med motsvarande utbildning. Det visar unik statistik som Lärarförbundet tagit fram från SCB. Det...

  • Skrivet februari 23, 2021
  • 0
 • Lärare kräver fastställd undervisningstid och ny lönestruktur

  Igår överlämnade Lärarnas samverkansråd sina krav inför den kommande kommunala avtalsrörelsen, eftersom tidigare avtal inte efterlevts har vi nu tvingats formulera skarpare krav. – Jag är glad att vi nu kan komma med tydliga och vassa krav....

  • Skrivet december 19, 2020
  • 0
 • Lärarnas Riksförbund utreder hur lärarna ska organiseras

  En så gott som enig LR kongress har gett styrelsen i uppdrag att utreda vilka former för organisering av förbundets medlemsgrupper som bäst tillvaratar medlemmarnas intressen. Inom uppdraget ingår det att föra diskussioner med Lärarförbundet och närliggande...

  • Skrivet september 8, 2020
  • 0
 • Örebro behöver rekrytera över 2 000 lärare

  Lärarbristen drabbar Örebro län hårt. Rekryteringsbehovet de närmaste åren motsvarar mer än en tredjedel av lärarkåren. Framför allt kommer det att saknas behöriga lärare i grundskolans högre klasser och gymnasiet. Det visar en genomgång av lärarbehovet i...

  • Skrivet juni 8, 2020
  • 0