Stora läspriset blir dubbelt så stort

By on 1 december, 2023
Arkivbild

Lärarstiftelsen och Sällskapet för folkundervisningens befrämjande (SFUB) dubblerar prissumman för Stora läspriset 2024, från 300 000 kronor till 600 000 kronor. Stora läspriset som delades ut första gången 2023, kommer nu att gå till fler lärare som arbetar med att främja läsande hos barn och unga.

– Vi ser tydligt att de pågående läsprojekten bland barn och unga ute i landet ger väldigt många ringar på vattnet. Det imponerande arbetet som lärarna gör för att skapa läsengagemang vill vi stötta ännu mer genom att göra Stora läspriset större, säger Christina Palm, ordförande för Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB.

– Lärare, föräldrar och allmänhet kan nu nominera lärare som gör stora läsfrämjande insatser. Vi skapar också fler kategorier så att lärare som undervisar i alla olika åldrar kan få priset. Det är fantastiskt att vi kan uppmärksamma mer av det värdefulla arbete som görs runt om landet, säger Malin Tufvesson, generalsekreterare för Lärarstiftelsen.

Stora läspriset kommer att fördelas på fyra olika ålderskategorier i stället för två. Fyra stipendier om 150 000 kronor ska delas ut till lärare som arbetar med läsfrämjande insatser för barn 0–5 år, 6–11 år, 12–15 år samt unga och vuxna 16–25 år.

Stipendierna delas ut till grupper som består av minst två personer varav minst en ska vara legitimerad lärare. Stipendiaterna utses av en expertgrupp bestående av framstående svensklärare och läsforskare.

Stipendiet delas ut för pågående projekt, inte för projekt som redan har genomförts. Arbetet ska bidra till att utveckla barn och ungas läsande i förskola, skola eller i samhället generellt. Prispengarna ska användas för att vidareutveckla och sprida projektet.

Det ska handla om att utveckla arbetsmetoder som på ett eller annat sätt gynnar läsning och läsförståelse. Stipendiet innehåller också dokumentation av en forskare som kommer följa stipendiaternas arbete under ett år. Vilka som får stipendierna avslöjas på Bokmässan i Göteborg 2024 i samband med prisutdelningen.

Bakom Stora läspriset står Lärarstiftelsen och Sällskapet för folkundervisningens befrämjande, SFUB. Stora läspriset gick 2023 till fem lärare och en bibliotekarie i Örnsköldsvik, Åsele och Stockholms kommun, för läsfrämjande insatser bland barn och unga. Läs mer här.

Nominering till Stora läspriset 2024

Läs mer om Stora läspriset på lararstiftelsen.se/stipendier/stora-laspriset/, och nominera på lararstiftelsen.se/stipendier/stora-laspriset/nominering/!

Kultur
Örebronyheter

Källa: Lärarstiftelsen

You must be logged in to post a comment Login