Stort behov av utbildad personal på fritids

By on 15 april, 2018
Arkivbild
Endast fyra av tio av personalen i fritidshem har pedagogisk högskoleexamen. Skillnaderna mellan kommunerna är stora, visar Skolverkets statistik för läsåret 2017/18. Statistik på läns- och kommunnivå bifogas.

– Vi är djupt oroade över utvecklingen som bidrar till minskad likvärdighet. Om en stor andel av personalen saknar rätt behörighet att ansvara för undervisningen så blir det svårt att tillgodose att eleverna får den utbildning de har laglig rätt till på fritidshemmet, säger Ingela Aksell, undervisningsråd på Skolverket.

Stadig minskning
Hösten 2017 hade 39 procent av personalen på fritidshem en pedagogisk högskoleexamen, vilket är den lägsta andelen som har uppmätts sedan 1995. 2016 hade 42 procent av personalen pedagogisk högskoleexamen och 2015 var andelen 47 procent. För att en lärare eller förskollärare ska få undervisa i fritidshem krävs en pedagogisk högskoleexamen men inte legitimation. Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem för alla elever som är mellan 6 och 12 år. Sedan 1 juli 2016 har fritidshemmen dessutom fått ett tydligare uppdrag i läroplanerna när det gäller undervisningen.

600 fritidshem utan behörig personal
Av omkring 4 000 fritidshem är det 225 stycken med 12 600 elever där samtliga i personalen har pedagogisk högskoleexamen. Nära 600 fritidshem har ingen i personalen med en sådan examen. Fler än 34 000 elever har inte tillgång till personal med rätt utbildning för att ansvara för undervisningen.

Färre elever per avdelning
Antalet avdelningar på fritidshemmen har ökat och den genomsnittliga gruppstorleken har minskat något. 2017/18 gick det i snitt 39,7 elever per avdelning vilket kan jämföras med 40,3 elever läsåret dessförinnan. År 2007 hade en genomsnittlig avdelning 33,5 elever.

– Gruppstorleken är ofta mer avgörande för den pedagogiska kvalitén än personaltätheten. Därför är mindre grupper att föredra även om antalet pedagoger per elev är densamma, säger Ingela Aksell.  

Fler män
Andelen män bland personalen har ökat kontinuerligt under många år. 2017 är 28 procent av personalen män vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med året innan. 2007 var motsvarande siffra 17 procent.

Mer om fritidshem
Det finns 4 255 fritidshem med totalt 484 400 elever och 23 150 anställda omräknat i heltidstjänster. De flesta fritidshem drivs i kommunal regi.

Åren 2007-2017 har antalet fritidshem minskat med 4 procent. Antalet elever har ökat med 45 procent och antalet anställda har ökat med 28 procent.

Det är vanligt att personal som tjänstgör i fritidshem också arbetar i förskoleklass och/eller grundskola.


Statistik Örebro län….

   

Anställda, andel (%) med pedagogisk högskoleexamen

Elevgrupp, antal elever per avdelning

   

2017

2016

2015

 

2017

2016

2015

Örebro län

 

42

48

54

 

44,8

45,1

43,2

Lekeberg

 

30

34

51

 

66,0

53,9

57,7

Laxå

 

41

52

68

 

61,3

51,3

36,7

Hallsberg

 

39

45

51

 

48,5

51,5

46

Degerfors

 

67

61

65

 

34,8

36,6

36

Hällefors

 

74

69

71

 

36,6

35,6

26,7

Ljusnarsberg

 

         .

20

50

 

16,4

39,3

56

Örebro

 

43

48

54

 

49,6

48,1

47,7

Kumla

 

38

32

42

 

41,3

43,6

34,3

Askersund

 

27

32

50

 

36,5

43,3

37,3

Karlskoga

 

58

66

65

 

32,6

32,2

34,1

Nora

 

48

65

67

 

46,5

41,6

43,9

Lindesberg

 

27

49

49

 

45,6

50,7

45,3


Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login