Vård efter behov – inga fler skärpta vårdgarantier, tack

By on 10 mars, 2018
"Vård utifrån behov innebär att stora och akuta behov ska gå före enklare och mindre akuta behov".

Tillgängligheten och kortare vårdköer är några av valårets viktigaste sjukvårdsfrågor. En nyligen publicerad rapport från Socialstyrelsen visar att väntetiderna i vården fortsätter att öka över hela landet och med stora regionala skillnader. Flera partier har aviserat åtgärder för att kapa vårdköerna genom att skärpa den så kallade vårdgarantin. 

Enligt Svenska Läkaresällskapet (SLS) är dock skärpta vårdgarantier fel väg att gå. Enda sättet för sjukvården att bidra till bästa möjliga hälsa i befolkningen är att ge vård efter behov, skriver Svenska Läkaresällskapet i en debattartikel publicerad i Dagens Samhälle. 

Vård utifrån behov innebär att stora och akuta behov ska gå före enklare och mindre akuta. Eftersom sjukvårdens resurser är begränsade betyder det att den som inte är sjuk på ett sätt som behöver tas omhand omgående kan behöva få vänta.

Även om det självklart inte är önskvärt för någon att behöva vänta i fler timmar på en akutmottagning med sitt onda inflammerade öra, är det inte en rationell lösning att skapa garantier för att alla tillstånd oavsett svårighetsgrad ska få hjälp inom viss tid, säger Mikael Sandlund, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

SLS anser att det är avgörande att principen om vård efter behov vidmakthålls, inte minst mot bakgrund av befolkningsutvecklingen med allt fler multisjuka äldre. Annars riskerar patienter med större medicinska behov att trängas undan.

Ska något skärpas inom hälso- och sjukvården är det vård efter behov. Med utgångspunkt i denna princip ska självklart vården bedrivas med så hög tillgänglighet och kostnadseffektivitet som möjligt, och här finns stora förbättringar att hämta genom att se över vårdens organisering, säger Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet. 

Att bygga ut vården nära befolkningen med allmänmedicin som bas är en av flera lösningar som SLS förespråkar. Den nära vården ska erbjuda fast läkarkontakt till patienter med långvariga sjukdomstillstånd och behov av kontinuitet och samordning samt utveckla andra effektiva lösningar för de med tillfälliga och enklare akuta vårdbehov. Samtidigt måste den nära vården givetvis tillföras resurser och kompetensstöd för att klara detta uppdrag. 

Ett annat åtgärdsområde enligt SLS är alla de olika ekonomiska styrsystemen som i dag belastar vården genom omfattande krav på registreringar av produktion och prestation, och som tenderar att styra mot mål som ligger utanför det övergripande målet om bästa möjliga hälsa för hela befolkningen. 

En mer professionsbaserad styrning där läkarprofessionen avlastas den administrativa bördan skulle stärka både en vård efter behov och tillgängligheten, avslutar Stefan Lindgren. 

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login