All posts tagged "Vårdgarantier"

  • Vård efter behov – inga fler skärpta vårdgarantier, tack

    Tillgängligheten och kortare vårdköer är några av valårets viktigaste sjukvårdsfrågor. En nyligen publicerad rapport från Socialstyrelsen visar att väntetiderna i vården fortsätter att öka över hela landet och med stora regionala skillnader. Flera partier har aviserat åtgärder för att...

    • Posted mars 10, 2018
    • 0