Naturen kan minska behovet av medicin

By on 22 januari, 2023
Naturen kan minska behovet av medicin mot astma och psykofarmaka.
Arkivbild

Naturen kan minska behovet av medicin mot astma och psykofarmaka. En ny studie visar att naturen kan ha positiva effekter på astma och mental hälsa, forskare vid New York Medical College undersökte sambandet mellan naturen och behovet av medicin för astma och mental hälsa hos personer i New York City.

Resultaten visade att de som tillbringade mer tid i naturen hade ett mindre behov av medicin för astma och mental hälsa jämfört med de som tillbringade mindre tid i naturen, detta gällde såväl vuxna som barn.

Forskarna föreslår att det kan finnas flera faktorer som bidrar till detta, till exempel luftkvalitet och fysisk aktivitet. De understryker också vikten av att erbjuda fler grönområden och möjligheter till naturen i storstadsområden för att främja hälsa och välbefinnande.

– Naturen har länge varit känd för att ha positiva effekter på vår hälsa, och denna studie ger ytterligare bevis för detta, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri. – Det är viktigt att vi skapar möjligheter för människor att få tillgång till naturen, särskilt i storstadsområden där många lever under stressiga förhållanden, fortsätter David Grönte

Studien publicerades i tidskriften Environmental Science & Technology.

Hälsa | Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa Psykiatrispecialisterna

You must be logged in to post a comment Login