Svenska husdjur mår bättre och lever länge

By on 22 november, 2023
Arkivbild

Svenska husdjur mår bättre och lever länge, men med ökad ålder förändras behoven. Enligt Husdjursbarometern 2023, som tar tempen på svenska husdjur och deras ägare, är 40 procent av våra husdjur över 6 år.

Det innebär att många husdjur är på väg att bli eller redan är seniorer. Som husdjursägare behöver man ta hänsyn till att husdjurens behov som mat, aktivitet och skötsel förändras med åren – något som kan bidra till fler härliga och fina år tillsammans med våra husdjur.

Ålder är i sig ingen sjukdom men precis som hos människor förekommer det åldersrelaterade sjukdomar som nedsatt syn och hörsel, artros, demens och hjärtproblem även hos äldre husdjur. Som husdjursägare känner du ditt husdjur allra bäst och kan upptäcka förändringar som kan vara plötsliga, och/eller komma smygande.

– Idag finns många sätt att låta våra husdjur få leva ett gott liv långt upp i åren. Om du har ett äldre husdjur kan du göra seniorkontroller hos veterinär. Det är viktigt att ta reda på om eventuella förändringar handlar om normalt åldrande eller underliggande sjukdom. Tidigare upptäckt ger även bättre förutsättningar att göra något åt det och förbättra tillvaron för husdjuren, säger Simone Hausler, veterinär hos Arken Zoo Veterinärklinik.

Vilken ålder som definierar ett äldre husdjur varierar. Hos mindre husdjur kan det röra sig om relativt låga tal medan det hos katter rör sig om från 10 år för att räknas som senior. Med hundar är det olika beroende på rasens storlek; större hundar når senioråldern tidigare än mindre. Oavsett, så behöver du som husdjursägare se till de behov som ett äldre husdjur kan tänkas ha.

– Kattungar och hundvalpar har exempelvis annan ämnesomsättning och andra näringsbehov i sitt foder jämfört med äldre katter och hundar. Då kan det vara värt att titta på att byta foder anpassat för just seniora husdjur. Detsamma gäller aktiviteter, en äldre hamster kan fortfarande älska sitt aktivitetshjul, en äldre katt att busa och en äldre hund att gå på promenader, om än kanske kortare perioder jämfört med tidigare.

Husdjursbarometern 2023 visar att över hälften av alla husdjursägare upplever att husdjuren bidrar till att de känner sig lyckligare, mer älskade och mindre ensamma. Husdjursägare vill i sin tur det allra bästa för sina husdjur och därför är det viktigt att inte glömma bort det äldre husdjuret.

– Ha lite extra koll och ta extra hänsyn när ditt husdjur har kommit upp i en ålder som kan definieras som senior. Om du upptäcker något som du inte tycker stämmer, prata med din veterinär. Och kom ihåg, ditt husdjur är ofta detsamma på insidan även upp i åldrarna, det handlar mer om att anpassa tillvaron och skapa bästa förutsättningarna också för det äldre husdjuret!

5 ålderstecken hos katt och hund

Som husdjursägare känner många sitt husdjur allra bäst. Om du har tagit över ett äldre husdjur kan du om möjligt prata med den tidigare ägaren för att få en bild av husdjurets normala beteende. När husdjuren blir äldre ökar risken för att de ska drabbas av olika sjukdomar. Det är viktigt att låta en veterinär undersöka hunden för att ta reda på om eventuella förändringar verkligen beror på normalt åldrande, och inte en underliggande sjukdom.

Tips!

 • Iaktta regelbundet ditt husdjur och tänk på om husdjuret ser ut att ha det bra.
 • Om du är orolig, eller känner igen några av ålderstecknen – prata med utbildad personal i zoofackhandeln och veterinär för att ta reda på om det handlar om sjukdom eller ålder, och vad du kan göra för ditt husdjur.

Ålderstecken hos katter

 1. Försämrad ämnesomsättning
 2. Beteendeförändring
 3. Stelhet i kroppen
 4. Förändrad pälskvalitet
 5. Förstoppning

Ålderstecken hos hundar

 1. Viktuppgång
 2. Ökat sömnbehov och mindre aktivitet
 3. Stelhet i kroppen
 4. Nedsatt syn och hörsel
 5. Inkontinens

Husdjursbarometern 2023: Svenska katter och hundars ålder

När ett husdjur betraktas som äldre varierar. För vissa mindre husdjur med kortare åldersspann kan den åldern vara ganska låg. Även för våra vanligaste husdjur som hund och katt varierar senioråldern. Katter räknas som seniorer från 10 års ålder, hundar från 5–6 år om det är en större hund och runt 9–10 år om det är en mindre ras.

  Katt Hund
<1 år 11% 8%
1–2 år 14% 22%
3–5 år 25% 23%
6–10 år 27% 33%
11–15 år 18% 11%
15 år> 7% 1%

 

Sverige
Örebronyheter

Källa: Arken Zoo
Husdjursbarometern är en omfattande rapport som ger en konkret insyn i husdjursägandet i Sverige, Norge och Finland. Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av BCW Sverige. Den bygger på 3 015 intervjuer med svenska, finska och norska husdjursägande allmänheten 18–79 år (minst 1 000 intervjuer per land). Datainsamlingen genomfördes i slumpmässigt rekryterade paneler i samtliga tre nordiska länder mellan 2 och 16 mars 2023. I den här rapporten redovisas endast statistik för Sverige. Redovisningen av geografiskt statistiska skillnader baseras på begränsat antal intervjuer, tolkat med försiktighet utifrån tillgängliga undersökningsdata.

You must be logged in to post a comment Login