Sjöängsskolan möter elevernas behov av digitalt kuratorsstöd

By on 4 februari, 2024
Sjöängsskolan i Askersunds kommun möter elevernas behov av digitalt kuratorsstöd.
Bild: Askersunds kommun

Sjöängsskolan i Askersunds kommun valde att digitalisera sin elevhälsa som ett viktigt led för att möta elevernas behov av kurativt digitalt stöd, och för att få en tydligare insikt i elevernas hälsa och förutsättningar för lärande.

Anna Ignell Malmrot är rektor på Sjöängsskolan, kommunens högstadium, och menar att hon lockades av den utökade tillgängligheten.

Når fram till eleverna på ett enklare sätt

Som rektor på Sjöängsskolan har Anna Ignell Malmrot erfarit att lärare och elevhälsan har haft svårt att nå fram till eleverna på det sätt man önskar. Hon har sett en ökad psykisk ohälsa bland eleverna över åren och särskilt bland tjejerna. Nu önskar man kunna fånga upp fler elever med hjälp av digitala kommunikationsvägar till skolans kurator.

– Att nå fram till eleverna på ett enklare sätt har varit en utmaning. Genom att digitalisera elevhälsan kan vi erbjuda lågtröskelinsatser genom digital bokning och chattkommunikation, vilket underlättar för elever att söka stöd och kommunicera med kuratorn. Vi får också snabbt en uppfattning om eventuell oro bland elever och kan på en övergripande nivå få en bild av elevernas hälsa och förutsättningar för lärande, säger Anna Ignell Malmrot.

Den moderna elevhälsan skapar förutsättningar för en mer tillgänglig och stödjande skolmijö
Sjöängsskolan i Askersunds kommun är nu i full gång med implementering av elevhälsoplattformen Allbry och ser fram emot att inom kort rulla ut tjänsten på skolan för att skapa en mer tillgänglig och stödjande skolmiljö.

Genom att modernisera elevhälsan hoppas man kunna ge eleverna det stöd de behöver på ett enklare och mer flexibelt sätt, vilket i sin tur kommer främja välbefinnandet och lärandet på Sjöängsskolan i Askersunds kommun.

Sjöängsskolan | Askersund
Örebronyheter

Källa: Askersunds kommun

You must be logged in to post a comment Login