All posts tagged "Läkemedelsverket"

 • Nya säkerhetsrapporter för vaccinerna mot covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har idag publicerat sina månadsvisa säkerhetsrapporter för två av vaccinerna mot covid-19, Comirnaty (Pfizer BioNTech) och Covid-19 Vaccine Moderna (Moderna). För båda vaccinerna förblir den rekommenderade användningen oförändrad, liksom bedömningen av vaccinernas nytta...

  • Posted mars 6, 2021
  • 0
 • Läkemedelsverket startar registerstudier för uppföljning av vacciner mot covid-19

  Regeringen gav i november Läkemedelsverket i uppdrag att fördjupa säkerhetsuppföljningen av vacciner mot covid-19. Detta innebär bland annat att myndigheten ska genomföra en regelbunden och återkommande registerbaserad uppföljning och fördjupade studier med mål att öka möjligheten att...

  • Posted januari 15, 2021
  • 0
 • Veckovis sammanställning av inrapporterade misstänkta biverkningar för coronavaccinerna

  Från och med idag publicerar Läkemedelsverket veckovisa sammanställningar av inrapporterade misstänkta biverkningar av vaccin mot covid-19. Viktigt att notera är att vad som återges på sidan är inrapporterad data, som kräver närmare analys innan något eventuellt samband...

  • Posted januari 11, 2021
  • 0
 • EMA rekommenderar godkännande av Modernas vaccin mot covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ett villkorligt godkännande för Modernas vaccin mot covid-19, vilket är det andra vaccinet mot covid‍-‍19 som rekommenderas för godkännande i EU. EU-kommissionen väntas fatta det formella beslutet om villkorligt godkännande av vaccinet...

  • Posted januari 7, 2021
  • 0
 • Dags att vårstäda medicinskåpen

  Läkemedel är viktiga för människors möjlighet att leva ett liv i hälsa. Men om läkemedlen hamnar i naturen riskerar de att ställa till skada för både djur och växter. För tredje året i rad arrangerar nu Apoteket...

  • Posted april 3, 2019
  • 0
 • Samverkan med vården ger högre patientsäkerhet

  Som tillsynande myndighet för medicintekniska produkter är Läkemedelsverket beroende av rapporter från vård och tillverkare om negativa händelser och tillbud. En god samverkan leder i slutändan till en högre patientsäkerhet när felaktiga produkter kan åtgärdas eller tas...

  • Posted november 22, 2018
  • 0
 • Ny behandlingsrekommendation för hjärtsjukdom och hjärtsvikt hos hund och katt

  Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendation ger bland annat råd om hur tidig läkemedelsbehandling kan fördröja utvecklingen av klinisk sjukdom hos hundar med asymtomatisk hjärtsjukdom. Ett nytt avsnitt handlar om hur hundar och katter med akut hjärtsvikt behandlas på ett...

  • Posted oktober 29, 2018
  • 0
 • Fortsatt ökning av veterinärmedicinsk biverkningsrapportering

  Under 2017 har 692 biverkningsrapporter för läkemedel till djur sänts in till Läkemedelsverket, en ökning från förra årets 616. De flesta rapporterna gäller biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt, häst och nöt. För veterinärer finns...

  • Posted oktober 24, 2018
  • 0
 • Läkemedelsverkets årsrapport för biverkningar för 2017 publicerad

  Sverige har en fortsatt god nivå av biverkningsrapportering. Det visar den senaste årsrapporten för biverkningsrapporteringar som Läkemedelsverket sammanställt. 2017 tog Läkemedelsverket emot totalt 7 695 biverkningsrapporter. Av dessa rapporter kom 71 % från den svenska hälso- och...

  • Posted augusti 15, 2018
  • 0
 • Vissa läkemedel innehållande valsartan dras in

  Som en försiktighetsåtgärd drar Läkemedelsverket och andra europeiska myndigheter in berörda läkemedel innehållande valsartan från substanstillverkaren Zheijiang Huahai Pharmaceuticals. Den blodtryckssänkande aktiva substansen valsartan från substanstillverkaren Zhejiang Huahai Pharmaceuticals har visat sig innehålla en förorening, N-nitrosodimetylamin (NDMA)....

  • Posted juli 7, 2018
  • 0