Dags att vårstäda medicinskåpen

By on 3 april, 2019

Läkemedel är viktiga för människors möjlighet att leva ett liv i hälsa. Men om läkemedlen hamnar i naturen riskerar de att ställa till skada för både djur och växter. För tredje året i rad arrangerar nu Apoteket en stor insamlingskampanj för att förmå alla kunder vårstäda sina medicinskåp och lämna in överblivna läkemedel.

– Läkemedel gör stor skillnad i många människors liv och en av våra huvuduppgifter är att hjälpa och stötta våra kunder i deras läkemedelsbehandling. Men vi vet att det ändå kan bli läkemedel över och som en del av vårt hållbarhetsarbete vill vi att kunderna lämnar i dessa till oss, säger Apotekets vd Ann Carlsson.

Apoteket vill motivera kunder att fullfölja sina läkemedelsbehandlingar och därmed få bästa effekt av sin behandling. Om fler slutför sina behandlingar minskar också mängden överblivna läkemedel.

Läkemedelsverket uppskattar att det varje år ändå slängs eller förstörs cirka 1 500 ton läkemedel i Sverige i samband med användning eller distribution. Av dessa omhändertas de flesta på rätt sätt, men cirka 250 ton slängs i hushållssoporna eller spolas ut i avloppet. Detta orsakar miljöskador och innebär även att läkemedel motsvarande stora ekonomiska resurser går förlorade.

Under 2018 samlade Apoteket in totalt 435 ton läkemedel totalt. Dessa oanvända läkemedel bränns i godkända förbränningsanläggningar, rökgaserna renas och askan tas om hand.

Många har överblivna läkemedel i byrålådor, badrumsskåp eller på andra ställen. Om det ligger läkemedel hemma utan förpackningar och bipacksedel finns risken att de används fel eller att barn eller husdjur hittar dem. Det är också viktigt att hålla koll på utgångsdatum eftersom läkemedel kan bli för gamla och mista en del av sin effekt.

I år är det tredje året i rad Apoteket uppmärksammar problemet med överblivna läkemedel med en särskild insamlingskampanj. Årets stora läkemedelsinsamling har utökats och pågår från den 25 mars och april månad ut. Alla kunder är välkomna att lämna in överblivna läkemedel på Apoteket. Medlemmar i Apotekets kundklubb får dessutom 250 poäng i miljöbonus när de lämnar i gamla läkemedel. Under kampanjperioden dubblas miljöbonusen till 500 poäng.

– Med kampanjen vill vi påminna kunderna om att vårstäda sina läkemedelsskåp. Vi vet att många uppskattar möjligheten att lämna i gamla mediciner till oss och vi har också sett att mängden insamlade läkemedel minst fördubblats under tidigare kampanjperioder, säger Anna Rogmark Apotekets hållbarhetsdirektör.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login