Astra Zenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd

By on 16 mars, 2021

Som en försiktighetsåtgärd har Folkhälsomyndigheten beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utredning om misstänkta biverkningar är klar.

  • Beslutet är en försiktighetsåtgärd som har fattats i samråd med Läkemedelsverket.
  • EMA och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. I utredningen granskas de rapporter om misstänkta biverkningar som kommit in de senaste dagarna för att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet. I nuläget finns det inget fastställt orsakssamband.
  • De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser), i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in.
  • Det är högsta prioritet att vaccinerna som används har en hög säkerhetsprofil, vilket är anledningen till att Läkemedelsverket och EMA nu skyndsamt utreder de misstänkta fallen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login