Alla inlägg taggade "Vaccin"

 • Så ser nästa veckas vaccinplanering ut

  Inför vecka nio har Region Örebro län fått 4 200 doser vaccin. Doserna fördelas mellan regionens vaccinationsmottagningar och kommunerna och ges till de grupper som är prioriterade nu. Leveranserna med vaccin är fortfarande osäkra och regionen får...

  • Skrivet februari 26, 2021
  • 0
 • Lägesbild corona Region Örebro län: Ökning av smittspridningen i länet och brist på vaccin

  Region Örebro län ser nu en svag ökning av smittspridningen. Av totalt knappt 7 000 analyserade prover förra veckan var antalet positiva fall 450. Det kan jämföras med 390 fall veckan innan. – Hur vi beter oss...

  • Skrivet februari 23, 2021
  • 0
 • Genomgången av hanteringen av överblivna vaccindoser klar

  Nu är den genomgång klar där Region Örebro län har granskat hur de överblivna doserna vid inledningen av vaccineringen har använts. Genomgången visar att ett mindre antal doser, några tiotal, givits till personer utanför bestämd prioriteringsordning. Anledningen...

  • Skrivet februari 23, 2021
  • 0
 • Vaccintillverkning enorm industriell utmaning

  Tillverkning av vacciner mot covid-19 utgör en enorm industriell utmaning. Aldrig tidigare har läkemedelsföretagen ställts inför uppgiften att på kort tid producera vacciner till stora delar av världens befolkning. Det skriver Anders Blanck och Jonas Vikman, vd...

  • Skrivet februari 21, 2021
  • 0
 • EMA inleder en sjätte löpande granskning av vaccin mot Covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat ytterligare en löpande granskning (’rolling review’) av ett vaccin mot Covid-19. Detta handlar om vaccinet CVnCoV som utvecklas av företaget CureVac AG. I nuläget går det inte att dra några slutsatser...

  • Skrivet februari 12, 2021
  • 0
 • Region Örebro län ser över hur vaccinationsdoser fördelats

  Efter en dryg månads vaccinering mot covid-19 har Region Örebro län startat en genomgång av hur de tilldelade vaccindoserna använts i länet. Anledningen är att något fler doser kunnat tas ut ur vaccinet än vad som ursprungligen...

  • Skrivet februari 4, 2021
  • 0
 • EMA inleder en femte löpande granskning av vaccin mot covid-19

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat ytterligare en löpande granskning (’rolling review’) av ett vaccin mot covid-19, som utvecklas av företaget Novavax CZ AS. I nuläget går det inte att dra några slutsatser om vaccinets säkerhet eller...

  • Skrivet februari 4, 2021
  • 0
 • Exportförbud kan få allvarliga konsekvenser

  Istället för att lägga energi på att inrätta handelshinder måste EU sätta sig ner med vaccinföretagen för att i god anda konstruktivt lösa de gemensamma utmaningarna, skriver Anders Blanck, vd Lif, i en kommentar. Det är idag...

  • Skrivet januari 31, 2021
  • 0
 • Tredje vaccinet mot covid-19 har godkänts

  Ytterligare ett vaccin mot covid-19 har godkänts för personer från 18 år. Folkhälsomyndigheten granskar nu underlagen, och återkommer med rekommendation om hur vaccinerna bör användas i Sverige. Nu har ett tredje vaccin godkänts för användning i EU,...

  • Skrivet januari 31, 2021
  • 0
 • AstraZenecas vaccin godkänt av EU

  EU-kommissionen har beslutat ge villkorat godkännande till AstraZenecas vaccin mot covid-19. Därmed är nu tre vacciner godkända för användning inom EU. Vaccinet, med produktnamnet Covid-19 vaccine AstraZeneca, använder ett förkylningsvirus, som inte orsakar sjukdom, som bärare av...

  • Skrivet januari 30, 2021
  • 0