Uppdaterat vaccin mot covid-19 väntas inför vintersäsongen

By on 2 september, 2023
Arkivbild

Under hösten väntas uppdaterade covid-19-vaccin anlända till Sverige, som ger ökat skydd mot den nu dominerande virusvarianten XBB och dess undervarianter.

Leveranserna beräknas komma i oktober, inför säsongens vaccinationsinsats som startar den 7 november.

Många är nu tillbaka från semestern och skolorna har åter dragit igång, under sommaren har covid-19 cirkulerat på en låg nivå i Sverige. Även om en viss ökning har skett de senaste veckorna så bedöms smittspridningen fortsatt vara på en jämförelsevis låg nivå.

För närvarande dominerar virusvarianten XBB smittspridningen i Sverige. Vaccinen som nu används mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom för alla cirkulerande varianter, men de uppdaterade vaccinen som levereras i höst har ett mer specifikt skydd mot XBB-varianten.

Vaccinationsinsats startar den 7 november

Nationellt startar säsongens vaccinationsinsats den 7 november, men det specifika upplägget kan variera över landet. De uppdaterade vaccinen kommer då att finnas på plats. Vaccinerna är för närvarande under produktion och processen för godkännande pågår.

Anledningen till att de breda vaccinationsinsatserna för både covid-19 och influensa startar i november är att skapa bästa möjliga immunitet inför den period då virusen förväntas cirkulera som mest. En del personer i riskgrupper, till exempel boende på särskilda boenden för äldre (SÄBO), kommer att kunna vaccineras upp till två veckor tidigare.

– Covid-19 och influensa är allvarliga sjukdomar för många över 65 år och personer i riskgrupp. För dem är det viktigt att stärka sitt skydd genom vaccination. Vår rekommendation är att vaccinera sig med de uppdaterade vaccinerna mot covid-19 inför vintern för att få ett så gott skydd som möjligt, säger biträdande enhetschef Johanna Rubin.

Folkhälsomyndigheten gör översyn

Folkhälsomyndigheten följer kontinuerligt kunskapsläget för covid-19. Påfyllnadsdoser mot covid-19 rekommenderas för personer med riskfaktorer på grund av sjukdom eller ålder.

Inför säsongens vaccinationsinsats genomför Folkhälsomyndigheten en översyn av vilka grupper som har behov av en dos vaccin mot covid-19 inför vintern 2023, och om det finns behov av att justera de gällande rekommendationerna utifrån det aktuella kunskapsläget. Besked väntas i september.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login