Alla inlägg taggade "Covid-19"

 • Möjlig mekanism bakom gåtfulla symtom vid covid-19 upptäckt

  Vid allvarlig covid-19 och långtidscovid uppstår ofta rubbningar av blodkoaguleringen. Nu har forskare vid Linköpings universitet (LiU) upptäckt att kroppens immunförsvar kan påverka spikproteinet på sars-cov-2-virusets yta så att det bildar felveckat protein, så kallat amyloid. Fynden...

  • Skrivet maj 20, 2022
  • 0
 • Örebro län rapporterar flest nya coronafall i landet

  Fortsatt inga nya coronapatienter på intensivvårdsavdelning, 126 nya bekräftade fall och 691 tester, här är de senaste coronasiffrorna för Örebro län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 17. Sedan allmänheten slutat testas för pågående coronainfektion är det...

  • Skrivet maj 11, 2022
  • 0
 • Stor ökning av antikroppar mot covid-19 hos barn och unga

  Den omfattande smittspridningen av covid-19 i vintras, i kombination med att fler barn och unga vaccinerades, ledde till en stor ökning av andelen barn och unga med antikroppar mot viruset. Det visar en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten...

  • Skrivet april 28, 2022
  • 0
 • Örebro län rapporterar flest nya coronafall i landet

  Fler nya inläggningar på iva jämfört med veckan innan, färre nya bekräftade fall och färre tester. Här är de senaste coronasiffrorna för Örebro län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 15. Sedan allmänheten slutat testas för pågående...

  • Skrivet april 24, 2022
  • 0
 • Antalet fall av bekräftad av covid-19 fortsätter minska

  Antalet fall av bekräftad covid-19 sjönk jämfört med föregående vecka, men spridningen i samhället fortsätter. Samtidigt ses nu en viss ökning av influensa i delar av landet. Den uppdaterade statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att antalet fall av...

  • Skrivet april 23, 2022
  • 0
 • Nytt scenario visar på möjlig ökning av covid-19 under våren

  Folkhälsomyndighetens nya scenario visar att fallen av covid-19 kan komma att öka under våren och nå en topp i mitten av maj. Enligt scenariot sjunker sedan smittspridningen till låga nivåer under sommaren. Osäkerheten är stor, bland annat...

  • Skrivet april 22, 2022
  • 0
 • Örebro län rapporterar flest nya coronafall i landet

  Lika många inläggning på intensivvårdsavdelning som förra veckan, fler nya bekräftade fall och färre tester. Här är de senaste coronasiffrorna för Örebro län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 14. Sedan allmänheten slutat testas för pågående coronainfektion...

  • Skrivet april 18, 2022
  • 0
 • Ökad risk för blodpropp kvarstår länge efter covid-19

  Den som har varit sjuk i covid-19 löper fortfarande efter flera månader ökad risk att också drabbas av blodpropp eller blödning. Det visar en studie vid Umeå universitet där forskarna har analyserat samtliga covid-fall i Sverige fram...

  • Skrivet april 18, 2022
  • 0
 • Covid-19 fortsätter spridas i samhället

  Under vecka 14 minskade antalet fall av bekräftad covid-19 jämfört med föregående vecka, men spridningen i Sverige fortsätter. Antalet personer som behöver intensivvård ligger kvar på samma nivå som de senaste veckorna. Spridningen av covid-19 i samhället...

  • Skrivet april 15, 2022
  • 0
 • Covid-19 kan vara en luftburen smitta i sjukhus och andra inomhusmiljöer

  Det har funnits bristande kunskap, och delade meningar, om huruvida covid-19 kan vara en luftburen smitta. Nu har en svensk studie för första gången påvisat aktivt SARS-CoV-2 i luft. Infektionsdugliga virus återfanns i luft i vårdrum med...

  • Skrivet april 13, 2022
  • 0