All posts tagged "Covid-19"

 • Rekommenderade grupper en vårdos vaccin

  Snart får rekommenderade grupper en vårdos vaccin mot covid-19. Personer 80 år och äldre samt personer 65 år och äldre som har dagliga omsorgsinsatser från exempelvis hemtjänst, hemsjukvård eller som bor på SÄBO/korttidsboende rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot...

  • Posted mars 19, 2024
  • 0
 • Covid-19 fortsätter minska

  Covid-19 fortsätter minska, men andra luftvägssjukdomar kvar på en medelhög nivå. Den senaste statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att de bekräftade fallen av covid-19 fortsatt minskar, men att spridningen av influensa och RS-virus ligger kvar på en medelhög...

  • Posted februari 3, 2024
  • 0
 • Hög smittspridning av luftvägsvirus

  Hög smittspridning av luftvägsvirus, fler i riskgrupp behöver fylla på sitt vaccinskydd. Medan julhandeln går in på sista veckan har årets influensa- och RS-epidemier nått länet, dessutom är smittspridningen av covid-19 hög. Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen konstaterar nu,...

  • Posted december 18, 2023
  • 0
 • Fler behöver fylla på sitt skydd

  Fler behöver fylla på sitt skydd mot influensa och covid-19, influensan väntas öka de närmaste veckorna och smittspridningen av covid-19 är hög. För att skydda liv och hälsa behöver ännu fler i de rekommenderade grupperna fylla på...

  • Posted december 16, 2023
  • 0
 • Covid-19 fortsätter att öka

  Fallen av covid-19 ökar i Sverige, och det är fler som vårdas på sjukhus med infektionen. Det finns samtidigt ett gott grundskydd i befolkningen, och relativt få får allvarlig sjukdom. För personer över 65 år eller de...

  • Posted november 17, 2023
  • 0
 • Nationell start för bred vaccinationsinsats

  Igår tisdag den 7 november, startade den breda vaccinationen med uppdaterat covid-19-vaccin i Sverige, den senaste statistiken visar att spridningen av covid-19 fortsätter att öka. Det är därför viktigt att de som rekommenderas vaccination mot covid-19 vaccinerar...

  • Posted november 8, 2023
  • 0
 • Dags för vaccination mot influensa och covid-19

  Nu är det dags för personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre, att vaccinera sig mot covid-19 och influensa. Vaccinationsinsatsen är planerad, för att ge bästa möjliga skydd under höst- och vinterperioden då...

  • Posted november 6, 2023
  • 0
 • Folkhälsomyndigheten söker nya läkare

  Folkhälsomyndigheten söker nya läkare, för att följa smittläget för influensa och covid-19. Med hjälp av sentinelövervakningen, följer Folkhälsomyndigheten förekomsten av influensa och covid-19 i befolkningen. För att få en bra geografisk spridning och ett tillräckligt stort antal...

  • Posted november 3, 2023
  • 0
 • Snart dags för höstens vaccinationer

  Den 7 november startar vaccinering för personer som är 65 år eller äldre, samt personer som tillhör en medicinsk riskgrupp. Redan nu  går det att boka tid för vaccination mot influensa, covid -19 och pneumokocker. I år...

  • Posted oktober 26, 2023
  • 0
 • Ökad spridning av covid-19 men fortfarande på låg nivå

  Antalet bekräftade fall av covid-19 är fortsatt på relativt låga nivåer, men under de senaste veckorna syns tecken på ökad smittspridning. Ökningen sker i alla grupper, de som rekommenderas en säsongsdos av vaccin mot covid-19 bör vaccinera...

  • Posted oktober 21, 2023
  • 0