All posts tagged "Covid-19"

 • Personer som är 80 år och äldre behöver påfyllnadsdos

  Fler personer som är 80 år och äldre behöver påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, för att undvika allvarlig sjukdom och död är det viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 gör det. Hittills har färre...

  • Posted april 29, 2023
  • 0
 • Hemlösa kvinnor särskilt utsatta

  Hemlösa kvinnor särskilt utsatta under covid-19-pandemin visar studie, hemlöshet ökar i nästan alla EU-länder och bidrar till social splittring och skillnader. Hemlösa kvinnor är en av de mest utsatta grupperna i samhället och under samhällskriser riskerar deras...

  • Posted april 1, 2023
  • 0
 • Krav på smittspårning för covid-19 upphör

  Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 från den 15 mars inte längre kräver smittspårning, i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Ansvaret att bedöma behovet av...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0
 • Fråga campus USÖ om covid-19 vaccin

  Ta chansen att fråga allt om vaccinationer mot covid-19! Talare: Prof. Sören Andersson, Enhetschef på Folkhälsomyndigheten och Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet På tisdag den 14 mars finns chans för allmänheten att delta och...

  • Posted mars 13, 2023
  • 0
 • Dags för vårdos mot covid-19

  Dags för vårdos mot covid-19, alla över 80 rekommenderas fylla på sitt vaccinskydd. Hög ålder är en riskfaktor för att drabbas av svår eller mer allvarlig sjukdom av covid-19. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla över 80 år samt...

  • Posted mars 2, 2023
  • 0
 • IVA-vård på grund av covid-19 minskade

  IVA-vård på grund av covid-19 minskade med omikron och ökad immunitet. Under den period då omikronvarianten har dominerat smittspridningen av covid-19 minskade den andel av patienterna som intensivvårdades på grund av covid-19, jämfört med perioder med andra virusvarianter....

  • Posted februari 25, 2023
  • 0
 • Sverige bistår Norge och Island

  Sverige bistår Norge och Island att lagra covidvaccin centralt, Sverige ingår avtal med vaccintillverkaren Pfizer/BioNTech och Norge respektive Island om central lagring av vaccin mot covid-19. Avtalen innebär att Norge och Island, genom Sverige, får tillgång till den...

  • Posted februari 22, 2023
  • 0
 • Den breda testningen för covid-19 för vårdpersonal slopas

  Den breda testningen för covid-19 för vårdpersonal slopas, då försvinner test-lådorna, Region Örebro län följer nu Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att ta bort bred testning av vård- och omsorgspersonal. Därmed kommer också lådorna med testkit som stått utomhus att...

  • Posted februari 16, 2023
  • 0
 • Från 1 mars rekommenderas ny påfyllnadsdos

  Från och med 1 mars rekommenderas alla över 80 år en ny påfyllnadsdos (vårdos) vaccin mot covid-19, liksom personer på särskilda boenden, SÄBO. Även personer över 50 och alla över 18 som tillhör riskgrupp har möjlighet att...

  • Posted februari 16, 2023
  • 0
 • Många unga lider av hjärndimma efter pandemin

  Var tredje ung vuxen, 32 procent, upplever att de har hjärndimma. Det visar en undersökning från försäkringsbolaget If. En femtedel av de tillfrågade är oroliga för att drabbas av utmattning på grund av hjärndimma Folkhälsomyndigheten och andra...

  • Posted februari 15, 2023
  • 0