Den breda testningen för covid-19 för vårdpersonal slopas

By on 16 februari, 2023
Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen.
Fotograf: Håkan Risberg / Region Örebro län

Den breda testningen för covid-19 för vårdpersonal slopas, då försvinner test-lådorna, Region Örebro län följer nu Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att ta bort bred testning av vård- och omsorgspersonal.

Därmed kommer också lådorna med testkit som stått utomhus att försvinna.

Sedan den breda testningen för allmänheten togs bort våren 2022, har testningen fokuserat på patienter och omsorgstagare samt personal inom dessa verksamheter. 

Efter en lång period med hög smittspridning av covid-19 ser vi nu en snabb minskning av antalet bekräftade fall sedan några veckor. Det finns ett bra skydd i befolkningen mot covid-19 genom vaccination och genomgången sjukdom.

Utplacerade lådor försvinner

Det finns också andra luftvägsvirus som kan orsaka svår sjukdom för äldre och personer i riskgrupp som vården behöver förhålla sig till. Den breda testningen av covid-19 för vård- och omsorgspersonal tas därför bort från och med den 15 februari 2023.

I och med att den breda rekommendationen om provtagning av personal vid symtom på covid-19 nu tas bort så kommer också lådorna, för utlämning och inlämning av provtagningskit, som varit utplacerade i länet tas bort från den 1 mars.

De ska fortfarande testas

I fortsättningen rekommenderas testning bland personer i känsliga miljöer som patienter inom hälso- och sjukvård och för omsorgstagare såsom till exempel för boende på SÄBO.

Testning kan också vara aktuellt vid smittspårning.

Vaccin ger bästa skyddet

Att förhindra smittspridningen och skydda de mest utsatta är fortfarande viktigt. Därför gäller fortfarande rekommendationen att stanna hemma vid sjukdom med symptom som halsont, feber och hosta.

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Från den 1 mars rekommenderas alla över 80 år en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19, liksom personer på särskilda boenden för äldre, SÄBO.

Även personer över 65 år och alla över 18 år som tillhör riskgrupp har möjlighet att bättra på sitt skydd under våren.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login