All posts tagged "Vårdpersonal"

 • 1177 för vårdpersonal har öppnat

  Vårdpersonal ska ha tillgång till bästa möjliga kunskap. Nu expanderar portalen 1177 till att även omfatta en parallell webbplats för vårdpersonal, 1177 för vårdpersonal. Den nya webbplatsen lanserades den 10 juni och innehåller flera olika  kunskapsstöd som...

  • Posted juni 16, 2024
  • 0
 • Stöd till vårdpersonal för att möta personer

  Stöd till vårdpersonal för att möta personer, som involverats i gängkriminalitet. Socialstyrelsen ska ta fram ett nationellt kunskapsstöd för att vårdpersonal bättre ska kunna bemöta personer som är drabbade av, eller involverade i, våldsbejakande miljöer. – Det...

  • Posted november 1, 2023
  • 0
 • Penicillin fortsatt tillgängligt

  Penicillin finns i dagsläget att få tag på i flera olika styrkor, förpackningsstorlekar och former. Restanmälda läkemedel innebär ändå fortsatta utmaningar för individ, vårdpersonal och apotek. – Det finns generellt antibiotika att få tag på. Penicillin som...

  • Posted augusti 23, 2023
  • 0
 • Livräddande utbildningssatsning för fler sjuksköterskor i Sydsudan

  Bristen på behörig vårdpersonal i Sydsudan är akut, landet har lägst antal sjuksköterskor per invånare i världen. I ett stipendieprogram, som nu får tio miljoner i stöd från Postkodlotteriet, kommer Läkare Utan Gränser att möjliggöra utbildning av...

  • Posted mars 11, 2023
  • 0
 • Den breda testningen för covid-19 för vårdpersonal slopas

  Den breda testningen för covid-19 för vårdpersonal slopas, då försvinner test-lådorna, Region Örebro län följer nu Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att ta bort bred testning av vård- och omsorgspersonal. Därmed kommer också lådorna med testkit som stått utomhus att...

  • Posted februari 16, 2023
  • 0
 • Träffa barnens röst i vården

  De kallar sig Briv – barnens röst i vården och är ett expertråd bestående av patienter i åldrarna 14-18 år, torsdagen den 12 januari ger rådet sin första föreläsning för vårdpersonal på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Att få...

  • Posted januari 9, 2023
  • 0
 • Förtydligande om vaccination av medarbetare i hälso och sjukvård

  Nu förtydligar Folkhälsomyndigheten vilken personal inom vård och omsorg som bör prioriteras för att få vaccin inom vaccinationens andra fas. Arbetet med att vaccinera personer som ingår i fas två är i full gång i regionerna. Fortfarande...

  • Posted april 21, 2021
  • 0
 • Särskild lönesatsning på hälso och sjukvårdspersonal

  Region Örebro län gör nu en särskild lönesatsning motsvarande 50 miljoner kronor utöver den vanliga löneökningen riktat till vårdens personal. De pengarna ska gå till undersköterskor, specialistsjuksköterskor, vissa läkare och andra som arbetar vårdnära i sjukvården. När...

  • Posted april 21, 2021
  • 0
 • Här får vårdpersonalen hjälp av smarta sensorer

  En digital vårdassistent – som mäter puls och andning med infrarött ljus – testas nu på vård- och omsorgsboendet Ängen i Örebro. Tanken är att den nya tekniken ska göra vården säkrare. – Den hjälper personalen med...

  • Posted oktober 28, 2020
  • 0
 • Utsatta och tystade – vårdpersonal under attack

  Fler än 3 000 registrerade dödsfall bland vårdpersonal globalt kan kopplas till covid-19. Mörkertalet befaras vara stort. Och vårdpersonal som påpekat brister utsätts för hot och avskedande. Regeringar måste hållas ansvariga för att de inte skyddat personer...

  • Posted juli 13, 2020
  • 0