Alla inlägg taggade "Vårdpersonal"

 • Förtydligande om vaccination av medarbetare i hälso och sjukvård

  Nu förtydligar Folkhälsomyndigheten vilken personal inom vård och omsorg som bör prioriteras för att få vaccin inom vaccinationens andra fas. Arbetet med att vaccinera personer som ingår i fas två är i full gång i regionerna. Fortfarande...

  • Skrivet april 21, 2021
  • 0
 • Särskild lönesatsning på hälso och sjukvårdspersonal

  Region Örebro län gör nu en särskild lönesatsning motsvarande 50 miljoner kronor utöver den vanliga löneökningen riktat till vårdens personal. De pengarna ska gå till undersköterskor, specialistsjuksköterskor, vissa läkare och andra som arbetar vårdnära i sjukvården. När...

  • Skrivet april 21, 2021
  • 0
 • Här får vårdpersonalen hjälp av smarta sensorer

  En digital vårdassistent – som mäter puls och andning med infrarött ljus – testas nu på vård- och omsorgsboendet Ängen i Örebro. Tanken är att den nya tekniken ska göra vården säkrare. – Den hjälper personalen med...

  • Skrivet oktober 28, 2020
  • 0
 • Utsatta och tystade – vårdpersonal under attack

  Fler än 3 000 registrerade dödsfall bland vårdpersonal globalt kan kopplas till covid-19. Mörkertalet befaras vara stort. Och vårdpersonal som påpekat brister utsätts för hot och avskedande. Regeringar måste hållas ansvariga för att de inte skyddat personer...

  • Skrivet juli 13, 2020
  • 0
 • Initiativ för gratis fordon till vårdpersonal växer – får ytterligare över 225 bilar och motorcyklar

  WeFightCovids initiativ med gratis bilar och motorcyklar till vårdpersonal växer och nu ansluter Volvo Cars och BMW Group med ytterligare 225 fordon. Efterfrågan är stor och den senaste veckan har över 200 bilar och ett antal motorcyklar...

  • Skrivet april 22, 2020
  • 0
 • Yamaha lånar ut motorcyklar till vårdpersonal

  Yamaha bistår nu med 30 motorcyklar till vårdpersonal för säkrare transporter och minskad smittspridning. Utlåningen av motorcyklar görs i samarbete med den ideella organisationen WeFightCovid. Initiativet syftar till att ge vårdpersonal som inte har egen bil möjligheten...

  • Skrivet april 15, 2020
  • 0
 • Hur påverkas vårdpersonalens hälsa av skiftarbete

  Hög arbetsbelastning, kort dygnsvila, långa arbetspass och få raster eller pauser påverkar medarbetarnas hälsa negativt. Det visar studien Må bra i skiftarbete där målet har varit att öka kunskapen om sambandet mellan skiftarbete, sömn och hälsa och...

  • Skrivet september 12, 2018
  • 0
 • Fler 65-plussare kvar inom vården

  Andelen vårdpersonal som arbetar efter 65 år har ökat kraftigt, men från en låg nivå. De flesta jobbar deltid eller på timmar. Barnmorskor ligger i topp, visar Dagens Samhälles analys. I landstingen och regionerna har andelen anställda...

  • Skrivet maj 26, 2018
  • 0
 • Sjukvårdens informationssystem otillräckliga

  Sjukvårdens informationssystem otillräckliga – för både vårdpersonal och patienter. Hälso- och sjukvårdens informationssystem behöver bli bättre. För vårdpersonal tar det för lång tid hitta, sovra och använda vetenskaplig kunskap. Dessutom upplever patienter att deras elektroniska tillgång till...

  • Skrivet maj 21, 2018
  • 0
 • Miljonsatsning på bättre arbetsvillkor för vårdpersonal i Örebro län

  Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen förhandlat fram 2 miljarder per år som ska gå till att förbättra arbetsvillkoren för vårdanställda. Satsningen är tänkt att bli permanent. För Region Örebro län innebär det cirka 59 miljoner kronor...

  • Skrivet juni 14, 2017
  • 0