Alla inlägg taggade "Testning"

 • Stöd till regionernas eventuella prioriteringar i arbetet med testning för covid-19

  Smittspridningen av covid-19 är mycket omfattande och befaras öka under ytterligare några veckor. Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag till regionerna för hur de vid behov kan prioritera i arbetet med testning och smittspårning i en övergångsperiod. Kapaciteten...

  • Skrivet januari 14, 2022
  • 0
 • God tillgänglighet till testning för covid-19 i Region Örebro län

  I takt med att smittspridningen av covid-19 ökar igen har många regioner haft problem att upprätthålla testkapaciteten, men trots ett rekordhögt testbehov lyckas Region Örebro län möta efterfrågan på testning för SARS-CoV-2 genom en unik process baserad...

  • Skrivet december 20, 2021
  • 0
 • Utvidgad testning för inresande till Sverige från länder utanför Norden

  Med anledning av att omikron, den nya virusvarianten av SARS-CoV-2, upptäcks i allt fler länder utvidgar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer för resenärer. Åtgärden med testning för covid-19 omfattar nu samtliga resenärer från förskoleklass och uppåt som reser in...

  • Skrivet november 30, 2021
  • 0
 • Testning för covid-19 rekommenderas för alla med symtom

  Från och med den 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att regionerna erbjuder testning för covid-19 av alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och...

  • Skrivet november 17, 2021
  • 0
 • Region Örebro län börjar återigen testa både vaccinerade och ovaccinerade med symtom

  Folkhälsomyndighetens rekommendation att återgå till en storskalig testning för covid-19 innebär att länsinvånare i Örebro län från och med den 22 november återigen rekommenderas testa sig vid symtom oavsett om de är vaccinerade eller ej. Rekommendationen gäller...

  • Skrivet november 17, 2021
  • 0
 • Rekommendationerna kring testning uppdateras

  Smittspridningen av covid-19 i Örebro län har legat på ungefär samma nivå de senaste tre veckorna. Förra veckan hade länet cirka 170 positiva fall. Det kan jämföras med cirka 180 fall veckan innan. – Åldersfördelning är den...

  • Skrivet oktober 19, 2021
  • 0
 • Förlängd rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

  Smittspårning visar att personer med covid-19 fortfarande reser in i landet. Därför förlänger Folkhälsomyndigheten rekommendationen att alla som kommer till Sverige från länder utanför Norden bör PCR-testa sig för covid-19 vid ankomst. Alla som reser in bör...

  • Skrivet augusti 31, 2021
  • 0
 • Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

  Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med anledning av detta inför Folkhälsomyndigheten en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även svenska...

  • Skrivet augusti 13, 2021
  • 0
 • Skärpt rekommendation om testning för covid-19 efter utlandsvistelse

  Fallen av smittade med covid-19 från resor utomlands har ökat i Sverige de senaste veckorna. Med anledning av detta inför nu Folkhälsomyndigheten en rekommendation om PCR-test för covid-19 vid ankomst till Sverige från länder utanför Norden. Även...

  • Skrivet juli 12, 2021
  • 0
 • Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser

  Nu ska även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott. Även om alla anställda uppmanas att arbeta hemifrån finns arbetsplatser där det inte är praktiskt möjligt. Några exempel...

  • Skrivet mars 2, 2021
  • 0