All posts tagged "Covid-19"

 • Dags för alla i riskgrupp att fylla på sitt skydd mot covid-19

  Från och med i morgon tisdag kan alla länsbor över 18 år som tillhör riskgrupp ta ny påfyllnadsdos mot covid-19 vid någon av länets vaccinationsmottagningar. Vaccinationen av personer över 65 år rullar på fint, och därför är...

  • Posted september 6, 2022
  • 0
 • Dags för påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

  Från och med den 1 september rekommenderas personer som är 65 år eller äldre att vaccinera sig med en påfyllnadsdos mot covid-19. Även personer från 18 år som är i riskgrupp omfattas. Det har nu gått fyra...

  • Posted augusti 29, 2022
  • 0
 • Covid-19 kan komma att öka

  Covid-19 kan komma att öka i början av hösten, nya scenarier från Folkhälsomyndigheten pekar på en ökad spridning av covid-19 som når sin topp i slutet av september. För att minska risken för allvarlig sjukdom och död...

  • Posted augusti 23, 2022
  • 0
 • 1 september kan personer som är 65 år och äldre få ny påfyllnadsdos mot covid-19

  Från och med 1 september kan regionen erbjuda alla över 65 år en ny påfyllnadsdos (höstdos) vaccin mot covid-19, liksom personer på särskilda boenden, SÄBO (ges på boendet). Region Örebro län följer därmed Folkhälsomyndighetens rekommendation om ytterligare...

  • Posted augusti 22, 2022
  • 0
 • Vaccinera dig mot covid-19 och stanna hemma när du är sjuk

  När många återgår till skolor och arbetsplatser efter lov och semestrar kan vi nu, liksom varje år, räkna med att fler får luftvägsinfektioner, även covid-19. Gällande rekommendationer till allmänheten är att stanna hemma när man är sjuk...

  • Posted augusti 16, 2022
  • 0
 • Covid-19 verkar öka risken för typ 2-diabetes

  Barn och ungdomar som haft Covid-19 tycks löpa större risk att drabbas av sjukdomar som hjärtmuskelinflammation, blodproppar och typ 2-diabetes inom ett år efter infektionen, enligt en rapport från den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC. Bland dem som haft...

  • Posted augusti 13, 2022
  • 0
 • Fortsatt ökning av covid-19

  Sedan början av juni har Folkhälsomyndigheten sett en ökande smittspridning av covid-19 i Sverige. Den fortsätter även vecka 29 i en majoritet av regionerna. Folkhälsomyndigheten ser en fortsatt ökning av bekräftade fall av covid-19 nationellt sedan i...

  • Posted juli 29, 2022
  • 0
 • Antalet fall av covid-19 fortsätter öka

  Folkhälsomyndigheten ser en fortsatt ökning av covid-19 nationellt, med regionala skillnader. Myndigheten får också signaler om att antalet sjukhusinläggningar ökar i flera regioner. Det är fortsatt viktigt att vaccinera sig och att stanna hemma om man är...

  • Posted juli 22, 2022
  • 0
 • Fler bekräftade fall av covid-19 men ökningstakten avtar

  Fallen med covid-19 har blivit fler de senaste fem veckorna, men ökningstakten tycks ha avtagit. Rekommendationerna kvarstår om att stanna hemma om man har symtom på covid-19 och att vaccinera sig. Folkhälsomyndighetens statistik fortsätter att visa ökningar...

  • Posted juli 16, 2022
  • 0
 • Fler bekräftade fall av covid-19

  Fallen med covid-19 har blivit fler de senaste fem veckorna, men ökningstakten tycks ha avtagit. Rekommendationerna kvarstår om att stanna hemma om man har symtom på covid-19 och att vaccinera sig. Folkhälsomyndighetens statistik fortsätter att visa ökningar...

  • Posted juli 15, 2022
  • 0