All posts tagged "Covid-19"

 • Ökad risk för blodpropp kvarstår länge efter covid-19

  Den som har varit sjuk i covid-19 löper fortfarande efter flera månader ökad risk att också drabbas av blodpropp eller blödning. Det visar en studie vid Umeå universitet där forskarna har analyserat samtliga covid-fall i Sverige fram...

  • Posted april 18, 2022
  • 0
 • Covid-19 fortsätter spridas i samhället

  Under vecka 14 minskade antalet fall av bekräftad covid-19 jämfört med föregående vecka, men spridningen i Sverige fortsätter. Antalet personer som behöver intensivvård ligger kvar på samma nivå som de senaste veckorna. Spridningen av covid-19 i samhället...

  • Posted april 15, 2022
  • 0
 • Covid-19 kan vara en luftburen smitta i sjukhus och andra inomhusmiljöer

  Det har funnits bristande kunskap, och delade meningar, om huruvida covid-19 kan vara en luftburen smitta. Nu har en svensk studie för första gången påvisat aktivt SARS-CoV-2 i luft. Infektionsdugliga virus återfanns i luft i vårdrum med...

  • Posted april 13, 2022
  • 0
 • Vaccinations­läget i Örebro län: 62 procent av 80-plussarna har fått fjärde dosen

  Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Örebro län och resten av landet. Totalt har 233 541 personer i Örebro län fått sin första vaccindos fram till vecka 13, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 88...

  • Posted april 10, 2022
  • 0
 • Region Örebro län rustar för framtiden med ett starkt ekonomiskt resultat

  Covid-19 påverkade Region Örebro läns samtliga verksamheter under fjolåret. Detta till trots kunde Region Örebro län fortsatt driva och samordna arbetet för en hållbar tillväxt och god livskvalitet i länet samtidigt som man presterade ett starkt ekonomiskt...

  • Posted april 7, 2022
  • 0
 • Fjärde dos vaccin mot covid-19 till alla från 65 år

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer som är 65 år och äldre erbjuds en fjärde dos vaccin mot covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan tidigare en fjärde dos vaccin mot covid-19 till personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO),...

  • Posted april 6, 2022
  • 0
 • Födda 1957 eller tidigare välkommna för andra påfyllnadsdos

  Under måndagen gick Folkhälsomyndigheten ut med rekommendationen om en andra påfyllnadsdos (dos 4) till personer som är 65 år i år eller äldre. Region Örebro län följer rekommendationerna och välkomnar nu personer födda 1957 och tidigare till...

  • Posted april 4, 2022
  • 0
 • Tillfälliga smittskyddslagar upphör och covid-19 klassas inte längre som allmänfarlig

  I dag upphör den tillfälliga covid-19-lagen att gälla, likaså lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Samtidigt sker ändringar i smittskyddslagen som gör att covid-19 inte längre klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.   Lagarna som idag upphör...

  • Posted mars 31, 2022
  • 0
 • Covid-19 inte längre en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom

  Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom från och med den 1 april. Sjukdomen fortsätter dock att vara anmälningspliktig och ska fortfarande smittspåras i vård- och omsorgsmiljöer. Rekommendationerna om vem som bör provtas för...

  • Posted mars 30, 2022
  • 0
 • Bedrägerier på Darknet har gått från Covid-19 till donationer till förmån för Ukraina

  Forskare hos Check Point Software Technologies har identifierat en trend där allt fler annonser som uppmanar till donationer för att hjälpa ukrainare har dykt upp på Darknet. Vissa av annonserna är seriösa medan flertalet är bedrägerier. Darknet...

  • Posted mars 28, 2022
  • 0