Örebro län rapporterar flest nya coronafall i landet

By on 18 april, 2022

Lika många inläggning på intensivvårdsavdelning som förra veckan, fler nya bekräftade fall och färre tester. Här är de senaste coronasiffrorna för Örebro län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 14.

Sedan allmänheten slutat testas för pågående coronainfektion är det svårare att följa smittspridningen utifrån enbart bekräftade fall. För att få en bild av läget tittar Folkhälsomyndigheten bland annat på beläggningen på sjukhus och andelen bekräftade fall bland de som ändå testas – i första hand i äldre- och sjukvård.

Under förra veckan lades det in ungefär lika många covidpatienter på intensivvårdsavdelning som veckan innan och en mindre andel av proven var positiva i riket som helhet.

Totalt bekräftades 4 097 fall i Sverige förra veckan, jämfört med 4 956 veckan innan– men antalet tester har också minskat.

En ny coronainläggning på iva

I Örebro län rapporterades en nyinlagd covidpatient på intensivvårdsavdelning förra veckan. Det är lika många som veckan innan. Som mest gjordes det 14 nyinläggningar under en vecka i Örebro län, i april 2021.

Tre dödsfall rapporterades i Örebro län förra veckan

Den senaste veckan registrerades tre nya dödsfall. Här finns det en fördröjning i rapporteringen och det kan ha inträffat dödsfall som ännu inte finns med i statistiken. Folkhälsomyndigheten räknar antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit inom 30 dagar från diagnosen. Det betyder att covid inte behöver vara dödsorsaken.

Den dödligaste veckan under pandemin, i maj 2020, avled 22 personer i länet. Sedan en stor del av befolkningen fått vaccinskydd har dödligheten i corona minskat sett till riket i stort.

Färre testades i Örebro län

Förra veckan genomfördes 970 PCR-tester i Örebro län. Det är 90 färre än veckan innan. Sedan den 9 februari uppmanas inte längre den breda allmänheten att testa sig vid symtom. Jämfört med toppveckan i januari testades två femtio­femtedelar så många förra veckan i Örebro län.

Av de 970 testerna var 27 procent positiva, vilket är en ökning jämfört med förra veckan. Det är den högsta andelen i landet.

Flest fall hittades i Örebro län

Förra veckan registrerades 342 fall i Örebro län, vilket är 161 fler än veckan innan. Värt att minnas är att antalet provtagningar samtidigt minskat. Det går inte att jämföra antalet nya fall med tiden då alla skulle testa vid minsta symtom.

I Örebro län hittades elva fall per 10 000 invånare förra veckan. Det den högsta siffrorna i landet. Flest nya fall i länet hittades i Lekeberg, där tolv fall (14 per 10 000 invånare) registrerades.

Nya bekräftade fall per kommun i Örebro län under vecka 14
.
Kommun   Nya fall (senaste 7 dagar) Föregående 7 dagar Per 10 000 inv.
Lekeberg   12 13 14
Degerfors   13 3 13
Örebro   204 92 13
Karlskoga   34 15 11
Lindesberg   23 10 10
Nora   11 7 10
Hallsberg   11 4 7
Hällefors   5 1 7
Laxå   4 4 7
Kumla   14 20 6
Askersund   5 9 4
Ljusnarsberg   1 1 2

Örebro län är som sagt den region där flest nya fall hittades under förra veckan, med elva fall per 10 000 invånare. Näst högst incidens hade Dalarna, sju fall per 10 000 invånare.

På kommunnivå hittades flest fall i landet i Storuman – 12 bekräftade fall, vilket mostvarar 21 fall per 10 000 invånare.

Kommuner med flest fall per 10 000 invånare i riket under vecka 14
.
Kommun   Nya fall (senaste 7 dagar) Föregående 7 dagar Per 10 000 inv.
Storuman   12 10 21
Lysekil   21 16 15
Lekeberg   12 13 14
Degerfors   13 3 13
Filipstad   14 5 13
Ydre   5 1 13
Örebro   204 92 13
Säffle   19 6 12
Årjäng   12 11 12
Berg   8 10 11
Hagfors   13 15 11
Karlskoga   34 15 11
Lycksele   14 5 11
Skinnskatteberg   5 4 11
Töreboda   10 12 11

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod
Data per kommun och län kommer från Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.
För storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö har siffror för varje stadsdel slagits ihop.
När det gäller statistiken över dödsfall visar antalet personer med laboratoriebekräftad covid-19 som avlidit, oavsett dödsorsak, och är rapporterade som avlidna i databasen SmiNet. Dödsfallen har antingen rapporterats avlidna av behandlande läkare eller avlidit enligt folkbokföringen inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos. I ett begränsat antal fall kan det vara känt av Smittskyddsenheten att dödsorsaken inte varit relaterad till covid-19 och då tas dödsfallet bort ur statistiken.
Folkhälsomyndigheten hämtar sin statistik över nyinlagda på iva på från Svenska Intensivvårdsregistrets rapporteringsmodul SIRI. En del patienter flyttas mellan olika intensivvårdsavdelningar under tiden de vårdas och ger då upphov till mer än ett vårdtillfälle i statistiken.
Det finns en viss fördröjning i rapporteringen och intensivvårdade och avlidna fall förväntas en eftersläpning uppemot två veckor.
Antalet tester rapporteras varje vecka och är aktuell när den publiceras – men uppdateras inte i efterhand.
Antalet bekräftade fall gäller laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen till databasen SmiNet och redovisas enligt rapporteringsdatum, inklusive positiva prover tagna inom sentinelprovtagningen. Från den 1 januari 2022 redovisas fall med ny infektion för samma individ om det passerat sex månader från den tidigare anmälda infektionen. Tidigare har gränsen varit 12 månader.

You must be logged in to post a comment Login