Region Örebro län rustar för framtiden med ett starkt ekonomiskt resultat

Av på 7 april, 2022
Arkivbild

Covid-19 påverkade Region Örebro läns samtliga verksamheter under fjolåret. Detta till trots kunde Region Örebro län fortsatt driva och samordna arbetet för en hållbar tillväxt och god livskvalitet i länet samtidigt som man presterade ett starkt ekonomiskt resultat. Det visar årsredovisningen för 2021 som regionstyrelsen behandlade i dag.

– Under fjolåret var pandemin den klart dominerande frågan för Region Örebro län även om vi mot slutet av året kunde återgå till en något mer normal verksamhet. Det är än så länge för tidigt att blåsa faran över men jag vill jag ändå ta tillfället i akt att ge beröm åt regionens medarbetare som visat prov på den handlingskraft och den omställningsförmåga som krävs i ett extraordinärt läge, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Trots verksamheternas anpassningsförmåga visar årsredovisningen att pandemin till viss del påverkade möjligheterna att fullt ut nå de mål som regionfullmäktige hade satt upp. Sammantaget har 91 procent av 2021 års mål en god måluppfyllelse eller en mindre, acceptabel avvikelse.

När det kommer till det ekonomiska resultatet för fjolåret visar Region Örebro län upp ett starkt sådant.

– Balanskravsresultatet för år 2021 uppgick till 697 miljoner kronor vilket är 235 miljoner kronor mer än 2020. Vissa nämnder har fortfarande underskott och det kommer vi att fortsätta arbeta med under det här året. Det stora överskottet måste hanteras klokt för att långsiktigt ge oss bättre möjligheter att erbjuda invånarna en god välfärd. Därför föreslår vi att 169 miljoner kronor sparas för att kunna användas i sämre tider, 150 miljoner kronor sparas för att betala framtida pensioner och vi betalar av lån med 150 miljoner kronor, säger Andreas Svahn.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in