All posts tagged "Covid-19"

 • Ytterligare en påfyllnadsdos mot covid-19 till hösten

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer i åldrarna 50–64 år förstärker sitt skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 med en påfyllnadsdos vaccin inför vintersäsongen 2023/2024. Beslutet gäller från den 1 mars 2023 till och med den 29 februari 2024....

  • Posted februari 8, 2023
  • 0
 • Sverige skänker sjukvårdsmateriel till Ukraina

  Sverige kommer att donera överskottet av provtagningsmaterial för covid-19 till Ukraina, det gäller provtagningsmateriel som inte behövs för att fylla det nationella behovet och som annars kan komma att kasseras.  – Sverige har säkerställt att tillgången till...

  • Posted februari 4, 2023
  • 0
 • Så sprids covid-19

  Så sprids covid-19, ny matematisk modell kan leda till bättre beslut i framtiden. Forskare vid Örebro universitet har varit med och tagit fram en ny matematisk modell för smittspridning under covid-19-pandemin, en modell som även tar hänsyn...

  • Posted januari 27, 2023
  • 0
 • Förbereder krav på negativt covid-19-test för inresande från Kina

  Det epidemiologiska läget i Kina när det gäller covid-19 är oklart. Samtidigt förväntas resandet från landet öka kraftigt under de kommande veckorna. Folkhälsomyndigheten ber därför regeringen förbereda för krav på att personer som reser till Sverige från...

  • Posted januari 4, 2023
  • 0
 • Fortsatt omfattande spridning av covid-19, influensa och RS-virus

  Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter att vara omfattande. Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Med nya data från vecka 51 konstaterar Folkhälsomyndigheten att Sverige...

  • Posted januari 1, 2023
  • 0
 • Marginell påverkan på cancerdiagnostiken efter pandemin

  Antalet diagnostiserade cancertumörer ligger på ungefär samma nivå som före pandemin. Det visar Regionala cancercentrum i samverkans sjunde delrapport om hur covid-19-pandemin påverkat cancerdiagnostiken i Sverige. Rapporten omfattar perioden januari 2020 till mars 2022. I rapporten presenteras...

  • Posted december 24, 2022
  • 0
 • Fortsatt vaccination mot covid-19 under 2023

  Fortsatt vaccination mot covid-19 under 2023 för personer 65 år och äldre samt för yngre med riskfaktorer, från och med den 1 mars 2023 kommer Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19 att innebära två påfyllnadsdoser per år...

  • Posted december 23, 2022
  • 0
 • Fortsatt ökning av covid-19

  Nya scenarier tyder på en fortsatt ökning av covid-19, spridningen av covid-19 har ökat i Sverige under de senaste veckorna. Enligt nya scenarier från Folkhälsomyndigheten kan ökningen fortsätta ytterligare några veckor och nå sin topp i början...

  • Posted december 20, 2022
  • 0
 • Fortsatt kraftigt ökad smittspridning

  Spridningen av luftvägsinfektioner i samhället fortsätter att öka enligt Folkhälsomyndighetens övervakning, myndigheten ser ett ökat intresse för att vaccinera sig mot covid-19 och påminner om att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i...

  • Posted december 16, 2022
  • 0
 • Infektionerna ökar

  Luftvägsinfektionerna ökar, vaccinera dig mot covid-19 och influensa om du tillhör en riskgrupp, smittspridningen av luftvägsinfektioner ökar ordentligt i vårt län. Ökningen gäller både covid-19, säsongsinfluensa och RS-virus. Det är även fler som behöver sjukhusvård. Har du...

  • Posted december 13, 2022
  • 0