Ytterligare en påfyllnadsdos mot covid-19 till hösten

By on 8 februari, 2023
Arkivbild

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer i åldrarna 50–64 år förstärker sitt skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 med en påfyllnadsdos vaccin inför vintersäsongen 2023/2024.

Beslutet gäller från den 1 mars 2023 till och med den 29 februari 2024. Myndigheten bedömer att dosen gör störst nytta om den tas under hösten eller till vintern eftersom det sannolikt är störst risk för en omfattande smittspridning under vintersäsongen.

Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar gradvis med stigande ålder. Det visar data och studier som löpande har tagits fram under pandemin.

Utifrån den kunskap som finns nu bedömer Folkhälsomyndigheten att det inför vintersäsongen 2023/24 behövs en påfyllnadsdos för personer i gruppen 50–64 år.

Personer mellan 18–49 år som har riskfaktorer för allvarlig covid-19 rekommenderas också en påfyllnadsdos, enligt tidigare beslut.

Personer i gruppen 18–49 år som inte har riskfaktorer omfattas inte av rekommendationen men vaccinationsmöjlighet ska fortsatt finnas för de som av olika skäl ändå önskar detta. Gruppen har som helhet en låg sjuklighet och ett gott skydd mot allvarlig sjukdom som har byggts upp genom återkommande exponering för smitta samt vaccinationer.

– Tack vare att vi löpande får ny data och kunskap om sjukdomen kan vi uppdatera och anpassa våra rekommendationer om vaccination. Vi vet att det nu finns en god immunitet i befolkningen och att det är sällsynt att personer under 50 år vårdas på IVA med covid-19. Men risken för allvarlig sjukdom ökar med stigande ålder och därför behöver personer i vissa åldersgrupper en påfyllnadsdos, säger Sören Andersson, enhetschef.

Det är fortsatt viktigt att stanna hemma om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Sverige och andra länder kommer att få fortsätta leva med covid-19 och världen befinner sig fortfarande i en pandemi.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen av covid-19 noga för att identifiera eventuella behov av förändrade rekommendationer.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login