All posts tagged "Folkhälsomyndigheten"

 • Dags för vaccination mot influensa och covid-19

  Nu är det dags för personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre, att vaccinera sig mot covid-19 och influensa. Vaccinationsinsatsen är planerad, för att ge bästa möjliga skydd under höst- och vinterperioden då...

  • Posted november 6, 2023
  • 0
 • Folkhälsomyndigheten söker nya läkare

  Folkhälsomyndigheten söker nya läkare, för att följa smittläget för influensa och covid-19. Med hjälp av sentinelövervakningen, följer Folkhälsomyndigheten förekomsten av influensa och covid-19 i befolkningen. För att få en bra geografisk spridning och ett tillräckligt stort antal...

  • Posted november 3, 2023
  • 0
 • Konferens kraftsamlar för att minska suicid

  Den 25-26 oktober samlas över 500 deltagare på den nationella suicidpreventiva konferensen i Östersund. Folkhälsomyndigheten är en av arrangörerna, och i samband med konferensen publicerar man en ny temarapport om suicidprevention för att belysa myndighetens arbete på...

  • Posted oktober 25, 2023
  • 0
 • Ökad spridning av covid-19 men fortfarande på låg nivå

  Antalet bekräftade fall av covid-19 är fortsatt på relativt låga nivåer, men under de senaste veckorna syns tecken på ökad smittspridning. Ökningen sker i alla grupper, de som rekommenderas en säsongsdos av vaccin mot covid-19 bör vaccinera...

  • Posted oktober 21, 2023
  • 0
 • Mer skolstress och sämre hälsa bland unga

  Mer skolstress och sämre hälsa, bland unga med funktionsnedsättning. Barn som har en funktionsnedsättning anger i större utsträckning skolstress, sämre hälsa och att de har utsatts för mobbning än andra elever. Det visar en ny rapport där resultat...

  • Posted oktober 20, 2023
  • 0
 • Så mår Sveriges befolkning

  På Världsdagen för psykisk hälsa publicerar Folkhälsomyndigheten statistik över den psykiska hälsan, de flesta barn och vuxna har gott psykiskt välbefinnande. Men i alla åldrar finns tecken på psykisk ohälsa, och bland vuxna är det den yngsta...

  • Posted oktober 10, 2023
  • 0
 • Folkhälsa och barns bästa vägledande i skolbeslut under pandemin

  Sverige har deltagit i en utvärdering av processen bakom besluten om skolan under covid-19-pandemin. Resultaten visar att en bred samsyn om barns och ungas bästa, och ett brett samarbete bidrog till öppna skolor och begränsad distansundervisning. Under...

  • Posted oktober 6, 2023
  • 0
 • Så har covid-19 förändrat vårt beteende

  Smittspridning av covid-19 pågår fortfarande enligt Folkhälsomyndighetens statistik¹. Trots det är nära 90 procent inte rädda för att smittas av covid-19. Pandemin har dock påverkat vårt beteende – bland annat undviker var femte person folkmassor. Det visar...

  • Posted oktober 2, 2023
  • 0
 • Nytt förebyggande läkemedel mot RS-virus rekommenderas

  Inför vintersäsongen 2023/2024 har ett nytt förebyggande läkemedel mot RS-virus godkänts för barn under 12 månader. Folkhälsomyndigheten har nu sett över och uppdaterat riskgrupperna, samtidigt som Läkemedelsverket har beslutat om rekommendationer för det nya läkemedlet. RS-virus kan...

  • Posted september 24, 2023
  • 0
 • Uppdaterat vaccin mot covid-19 väntas inför vintersäsongen

  Under hösten väntas uppdaterade covid-19-vaccin anlända till Sverige, som ger ökat skydd mot den nu dominerande virusvarianten XBB och dess undervarianter. Leveranserna beräknas komma i oktober, inför säsongens vaccinationsinsats som startar den 7 november. Många är nu...

  • Posted september 2, 2023
  • 0