Alla inlägg taggade "Folkhälsomyndigheten"

 • Både personer som använder narkotika och deras närstående upplever sämre hälsa

  Både personer som använder narkotika och deras närstående rapporterar en sämre hälsa än resten av befolkningen. Det är även vanligt att personer som använder narkotika har en lägre socioekonomisk position, visar en ny rapport. Rapporten Narkotikaanvändningen och...

  • Skrivet mars 3, 2021
  • 0
 • Risk för tredje våg av covid-19 enligt nya scenarier

  Folkhälsomyndighetens nya scenarier som sträcker sig fram till den 31 maj, visar att riskerna för en tredje våg av covid-19 är stora om inte regleringar och rekommendationer följs. Vaccineringarna som kommit igång minskar risken för allvarlig sjukdom...

  • Skrivet mars 3, 2021
  • 0
 • Folkhälsomyndigheten föreslår begränsat antal besökare i affärer

  För att minska risken för trängsel på handelsplatser, och därmed minska risken för spridning av covid-19, föreslår Folkhälsomyndigheten att begränsa antalet personer som samtidigt får vistas i en butik eller ett varuhus till 500. Folkhälsomyndigheten har enligt...

  • Skrivet mars 2, 2021
  • 0
 • Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser

  Nu ska även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott. Även om alla anställda uppmanas att arbeta hemifrån finns arbetsplatser där det inte är praktiskt möjligt. Några exempel...

  • Skrivet mars 2, 2021
  • 0
 • Spelproblemen har ökat i vissa grupper under pandemin

  Under covid-19-pandemin har spelproblemen ökat bland personer som redan innan hade ett problemspelande eller som blev arbetslösa. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. På befolkningsnivå har spelproblemen varken ökat eller minskat. Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag...

  • Skrivet mars 1, 2021
  • 0
 • IKEA möter Folkhälsomyndighetens nya restriktioner kring restauranger  

  För att möta Folkhälsomyndighetens nya restriktioner för serveringsställen på handelsplatser, anpassar IKEA nu sina restauranger ytterligare. Med hjälp av restaurang-värdar, max 1 person per bord och extra städning ska IKEA leva upp till kraven och bidra till minskad...

  • Skrivet februari 28, 2021
  • 0
 • Begränsade öppettider för restauranger och serveringsställen

  Folkhälsomyndigheten beslutade igår om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. Från och med den 1 mars begränsas bland annat öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Enligt det nya beslutet ska serveringsställen och restauranger stänga...

  • Skrivet februari 27, 2021
  • 0
 • Skyddet av vaccin mot covid-19 öppnar för vissa lättnader för de äldsta

  Både antalet sjukdomsfall och antalet dödsfall har minskat bland personer som bor på särskilda boenden för äldre, i takt med att andelen som vaccinerat sig mot covid-19 har ökat. Detta öppnar för möjligheten för de boende att...

  • Skrivet februari 26, 2021
  • 0
 • Stopp för matcher och tävlingar

  Folkhälsomyndigheten har idag fattat beslut att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig. Beslutet grundas på det rådande allvarliga smittläget....

  • Skrivet februari 24, 2021
  • 0
 • Alla som är 18 år och äldre i Sverige kommer att erbjudas vaccin som skydd mot covid-19

  Alla som är 18 år och äldre i Sverige kommer att erbjudas vaccin som skydd mot covid-19. Arbetet med att informera om vaccinationerna pågår, och kommer att anpassas utifrån den fas som vaccinationsarbetet befinner sig i. Nästa...

  • Skrivet februari 11, 2021
  • 0