Alla inlägg taggade "Folkhälsomyndigheten"

 • Fortsatt minskning av hepatit B och C i Sverige

  Världshälsoorganisationen WHO har utsett den 28 juli till Världshepatitdagen, för att årligen globalt uppmärksamma virala hepatiter som ett folkhälsoproblem. I Sverige fortsätter antalet fall att minska. Tidig testning och behandling är viktigt. Globalt lever cirka 260 miljoner...

  • Skrivet juli 28, 2021
  • 0
 • Antikroppar mot covid-19 ökar i alla grupper

  I Folkhälsomyndighetens återkommande undersökningar i olika grupper i befolkningen konstateras att mer än hälften nu har antikroppar mot covid-19, samtidigt har endast en dryg tredjedel av barn och unga antikroppar vilket visar att smittan kan spridas i...

  • Skrivet juli 20, 2021
  • 0
 • Ökad smittspridning av covid-19 i flera länder men fortsatt låg nivå i Sverige

  Smittspridningen av covid-19 har ökat i flera länder men i Sverige ligger antalet fall sedan flera veckor på en låg nivå. Samtidigt har andelen smittade med koppling till utlandsresor ökat och deltavarianten är sedan vecka 26 den...

  • Skrivet juli 20, 2021
  • 0
 • Vaccination mot covid-19 för ungdomar kan starta i augusti

  Ungdomar som är födda 2005 eller tidigare kan erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige från vecka 32. Folkhälsomyndigheten bedömer att de flesta regioner då ska ha möjlighet att fortsätta med vaccination av de yngre efter fas 4....

  • Skrivet juli 14, 2021
  • 0
 • Ytterligare anpassningar av smittskyddsåtgärder den 15 juli

  Folkhälsomyndigheten bedömer att fler av de föreslagna anpassningarna av smittskyddsåtgärderna för nivå 2 kan genomföras den 15 juli. Att undvika trängsel och att följa de allmänna råden är fortsatt mycket viktigt. Den 1 juli gjordes en rad...

  • Skrivet juli 12, 2021
  • 0
 • Viljan att vaccinera sig mot covid-19 lika hög bland unga som bland vuxna

  Den tredje mätningen av inställningen till vaccination mot covid-19 visar fortsatt att nio av tio personer helt säkert eller troligen kommer att vaccinera sig. I åldersgruppen 16-19 år, som är med i undersökningen för första gången, är...

  • Skrivet juli 2, 2021
  • 0
 • Rutiner minskar hälsoriskerna för äldre vid höga temperaturer

  Under långa perioder med höga temperaturer är det viktigt att vara uppmärksam på kroppens varningssignaler, och att rutinerna följs på särskilda boenden för att minska hälsoriskerna. Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper både för värmestress...

  • Skrivet juli 1, 2021
  • 0
 • Anpassning av smittskyddsåtgärder 1 juli – nu öppnas det upp mer

  Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19, Folkhälsomyndigheten bedömer därför att föreslagna anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras. Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa...

  • Skrivet juni 28, 2021
  • 0
 • Rekommendationer för den som rest utomlands och återkommer till Sverige

  För de som reser utomlands nu under sommaren är det viktigt att följa de smittskyddsrekommendationer som gäller när de kommer tillbaka. Den som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige behöver inte visa upp ett negativt...

  • Skrivet juni 23, 2021
  • 0
 • Fortsatt minskning av antalet covid-19-fall

  Antalet fall av covid-19 har minskat ytterligare i Sverige. Fördröjning i inrapporteringen gör att statistiken främst ska tolkas över en längre tidsperiod. Mellan den 13 och 16 juni var databasen SmiNet, där anmälningar om smittsamma sjukdomar anmäls,...

  • Skrivet juni 22, 2021
  • 0