All posts tagged "Covid-19"

 • Folkhälsomyndigheten söker nya läkare

  Folkhälsomyndigheten söker nya läkare, för att följa smittläget för influensa och covid-19. Med hjälp av sentinelövervakningen, följer Folkhälsomyndigheten förekomsten av influensa och covid-19 i befolkningen. För att få en bra geografisk spridning och ett tillräckligt stort antal...

  • Posted november 3, 2023
  • 0
 • Snart dags för höstens vaccinationer

  Den 7 november startar vaccinering för personer som är 65 år eller äldre, samt personer som tillhör en medicinsk riskgrupp. Redan nu  går det att boka tid för vaccination mot influensa, covid -19 och pneumokocker. I år...

  • Posted oktober 26, 2023
  • 0
 • Ökad spridning av covid-19 men fortfarande på låg nivå

  Antalet bekräftade fall av covid-19 är fortsatt på relativt låga nivåer, men under de senaste veckorna syns tecken på ökad smittspridning. Ökningen sker i alla grupper, de som rekommenderas en säsongsdos av vaccin mot covid-19 bör vaccinera...

  • Posted oktober 21, 2023
  • 0
 • Så har covid-19 förändrat vårt beteende

  Smittspridning av covid-19 pågår fortfarande enligt Folkhälsomyndighetens statistik¹. Trots det är nära 90 procent inte rädda för att smittas av covid-19. Pandemin har dock påverkat vårt beteende – bland annat undviker var femte person folkmassor. Det visar...

  • Posted oktober 2, 2023
  • 0
 • Höstens vaccinationsinsats 2023

  Vaccin mot influensa, covid-19 och pneumokocker i höstens vaccinationsinsats. I november är det dags för höstens stora vaccinationsinsats, i år rekommenderas förutom influensavaccin också vaccin mot covid-19 och pneumokocksjukdom. När startar vaccinationerna? 7 november startar vaccination för...

  • Posted september 27, 2023
  • 0
 • Regeringen säkerställer tillgången av vaccin mot covid-19

  Regeringen avsätter 792 miljoner kronor för att säkerställa tillgången på vaccin mot covid-19 under 2024, för 2025 beräknas 429 miljoner kronor. Vaccination utgör alltjämt det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Vaccinationerna mot covid-19...

  • Posted september 11, 2023
  • 0
 • Uppdaterat vaccin mot covid-19 väntas inför vintersäsongen

  Under hösten väntas uppdaterade covid-19-vaccin anlända till Sverige, som ger ökat skydd mot den nu dominerande virusvarianten XBB och dess undervarianter. Leveranserna beräknas komma i oktober, inför säsongens vaccinationsinsats som startar den 7 november. Många är nu...

  • Posted september 2, 2023
  • 0
 • Luftvägsantikroppar skyddar mot nya Omikronvarianter

  Vaccination ger bra skydd mot svår covid-19 men är mindre effektivt mot själva infektionen. Forskare vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet har upptäckt att skyddet mot nya Omikronvarianter är tätt kopplat till nivåer av luftvägsantikroppar, vilka inte...

  • Posted juli 15, 2023
  • 0
 • Fler äldre behöver ta vårdosen vaccin

  Fler äldre behöver ta den rekommenderade vårdosen vaccin mot covid-19, fler personer som är 80 år och äldre behöver påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Regionen uppmanar dig som ingår i denna grupp att ta den rekommenderade vårdosen om...

  • Posted maj 11, 2023
  • 0
 • Covid-19 inte längre ett internationellt hot

  Covid-19 inte längre ett internationellt hot mot människors hälsa WHO bedömer att covid-19 inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett internationellt akut hot mot människors hälsa (PHEIC). Detta meddelade WHO den 5 maj efter möte...

  • Posted maj 7, 2023
  • 0