Snart dags för höstens vaccinationer

By on 26 oktober, 2023
Dags för höstens stora vaccinationsinsats. I år kan du vaccinera dig mot covid-19, influensa och pneumokocksjukdom.
Bild: Region Örebro län

Den 7 november startar vaccinering för personer som är 65 år eller äldre, samt personer som tillhör en medicinsk riskgrupp. Redan nu  går det att boka tid för vaccination mot influensa, covid -19 och pneumokocker.

I år kommer länsinvånare som är 65 år och äldre att få en påminnelse om vaccination i sin inkorg på 1177.

– I år rekommenderar vi personer som är 65 år eller äldre, de som ingår i en medicinsk riskgrupp eller är gravida att vaccinera sig mot både influensa och covid-19, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Vaccin mot influensa rekommenderas också till hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och till personal inom vård och omsorg.

– Under varje period med ökad smittspridning är det personer som blir allvarligt sjuka av säsongsinfluensa och covid-19, säger Gunlög Rasmussen.

– Vi kan redan nu se en viss ökning av covid19 i länet och det är därför viktigt att boka tid för vaccination så snart som möjligt.

Personer som har ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas dessutom vaccination mot pneumokocksjukdom.

Meddelande via inkorgen 1177

Invånare 65 år och äldre kommer i dagarna att få ett meddelande i sin inkorg från 1177 som handlar om vaccination och information om att boka tid.

– Det är första gången vi skickar meddelande om vaccination via 1177 och vi hoppas att så många som möjligt hörsammar rekommendationen, säger Gunlög Rasmussen.

– Genom vaccination kan man skydda sig mot allvarlig sjukdom och även om man blir sjuk så blir sjukdomen ofta lindrigare. Vaccination minskar också  risken att försämras i den medicinska grundsjukdomen eller att drabbas av komplikationer till grundsjukdomen.

Men även om du inte tillhör en riskgrupp kan du vaccinera dig mot influensa och covid-19 för att minska risken att bli sjuk. Du som inte tillhör någon av riskgrupperna kan vaccinera dig från och med 28 november.

Vaccinationerna sker på länets vårdcentraler och vaccinationsmottagningar. Boka tid via 1177.se, eller ring regionens Kontaktcenter på 019-602 80 00.

Fakta om riskgrupper:

Vaccination mot influensa och covid-19 rekommenderas för följande grupper:

 • Du är 65 år eller äldre
 • Du är gravid
 • Du har en hjärt-kärlsjukdom, till exempel högt blodtryck (COVID-19) eller stroke.
 • Du har en lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma.
 • Du har kraftig övervikt.
 • Du har leversvikt eller njursvikt.
 • Du har diabetes.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom.
 • Du har flera funktionsnedsättningar.
 • Du har Downs syndrom.
 • Personer med generellt nedsatt fysisk hälsa på grund av demenssjukdom eller psykiatrisk sjukdom
 • Personer med generellt nedsatt fysisk hälsa på grund av riskbruk av alkohol eller bruk av narkotika
 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar (influensa).
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare (influensa).

Följande grupper rekommenderas även vaccination mot pneumokocker

 • Du är 65 år eller äldre
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har cystisk fibros.
 • Du har ett kokleaimplantat.
 • Du har likvorläckage.
 • Du har fått ett nytt organ genom transplantation.
 • Du har en bristande mjältfunktion eller du har fått din mjälte borttagen.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har en sjukdom i hjärtat, lungorna, njurarna eller levern.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login