All posts tagged "Influensa"

 • Hög smittspridning av luftvägsvirus

  Hög smittspridning av luftvägsvirus, fler i riskgrupp behöver fylla på sitt vaccinskydd. Medan julhandeln går in på sista veckan har årets influensa- och RS-epidemier nått länet, dessutom är smittspridningen av covid-19 hög. Smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen konstaterar nu,...

  • Posted december 18, 2023
  • 0
 • Fler behöver fylla på sitt skydd

  Fler behöver fylla på sitt skydd mot influensa och covid-19, influensan väntas öka de närmaste veckorna och smittspridningen av covid-19 är hög. För att skydda liv och hälsa behöver ännu fler i de rekommenderade grupperna fylla på...

  • Posted december 16, 2023
  • 0
 • Årets influensaepidemi är igång

  Influensan är nu igång för säsongen och antalet fall väntas öka under den kommande perioden, men från låga nivåer. För att minska risken att drabbas av allvarlig sjukdom är det viktigt att personer som är 65 år...

  • Posted december 1, 2023
  • 0
 • Dags för vaccination mot influensa och covid-19

  Nu är det dags för personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre, att vaccinera sig mot covid-19 och influensa. Vaccinationsinsatsen är planerad, för att ge bästa möjliga skydd under höst- och vinterperioden då...

  • Posted november 6, 2023
  • 0
 • Folkhälsomyndigheten söker nya läkare

  Folkhälsomyndigheten söker nya läkare, för att följa smittläget för influensa och covid-19. Med hjälp av sentinelövervakningen, följer Folkhälsomyndigheten förekomsten av influensa och covid-19 i befolkningen. För att få en bra geografisk spridning och ett tillräckligt stort antal...

  • Posted november 3, 2023
  • 0
 • Snart dags för höstens vaccinationer

  Den 7 november startar vaccinering för personer som är 65 år eller äldre, samt personer som tillhör en medicinsk riskgrupp. Redan nu  går det att boka tid för vaccination mot influensa, covid -19 och pneumokocker. I år...

  • Posted oktober 26, 2023
  • 0
 • Allvarliga influensafall bland barn i länet

  Universitetssjukhuset Örebro har den här vintern tagit emot fall där barn blivit svårt sjuka i influensa. Vissa har även drabbats av allvarliga komplikationer. Det finns därför symptom som man bör vara uppmärksam på som förälder. Hög feber,...

  • Posted februari 24, 2023
  • 0
 • Fortsatt omfattande spridning av covid-19, influensa och RS-virus

  Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus fortsätter att vara omfattande. Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att öka inom hemtjänst och på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Med nya data från vecka 51 konstaterar Folkhälsomyndigheten att Sverige...

  • Posted januari 1, 2023
  • 0
 • Fortsatt kraftigt ökad smittspridning

  Spridningen av luftvägsinfektioner i samhället fortsätter att öka enligt Folkhälsomyndighetens övervakning, myndigheten ser ett ökat intresse för att vaccinera sig mot covid-19 och påminner om att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i...

  • Posted december 16, 2022
  • 0
 • Infektionerna ökar

  Luftvägsinfektionerna ökar, vaccinera dig mot covid-19 och influensa om du tillhör en riskgrupp, smittspridningen av luftvägsinfektioner ökar ordentligt i vårt län. Ökningen gäller både covid-19, säsongsinfluensa och RS-virus. Det är även fler som behöver sjukhusvård. Har du...

  • Posted december 13, 2022
  • 0