Höstens vaccinationsinsats 2023

By on 27 september, 2023
Arkivbild

Vaccin mot influensa, covid-19 och pneumokocker i höstens vaccinationsinsats. I november är det dags för höstens stora vaccinationsinsats, i år rekommenderas förutom influensavaccin också vaccin mot covid-19 och pneumokocksjukdom.

När startar vaccinationerna?

  • 7 november startar vaccination för rekommenderade grupper. Vaccination på särskilda boenden kan starta tidigare.
  • 7 november startar vaccination av vård- och omsorgspersonal.
  • 28 november startar vaccination av allmänheten.

Vaccinationen i SÄBO bör vara genomförd innan den 28 november då vaccination startar för allmänheten. På så vis kan vi garantera att det finns vaccin till alla. 

Vilka grupper rekommenderas vaccination

  • Riskgrupper för influensa är personer 65 år och äldre, gravida och personer med vissa medicinska sjukdomar och tillstånd. Vaccin mot influensa rekommenderas också till  hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar och till personal inom vård och omsorg.
  • Riskgrupper för covid 19 är personer 65 år och äldre, gravida och personer med vissa medicinska sjukdomar och tillstånd.
  • Personer som har ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom rekommenderas även vaccination mot pneumokocker.

Nya riskgrupper för influensavaccination

”Nya” riskgrupper som ingår i rekommendation om influensavaccination kommande säsong är personer med stroke, Downs syndrom samt personer med generellt nedsatt fysisk hälsa på grund av demenssjukdom, psykiatrisk sjukdom, riskbruk av alkohol eller bruk av narkotika.

Var sker vaccinationerna?

Vaccinationerna sker på länets vårdcentraler och vaccinationsmottagningar samt på privata vaccinationsmottagningar.

Påminn dina patienter som tillhör en riskgrupp att vaccinera sig

Det är viktigt att du som behandlande läkare/sjuksköterska informerar dina patienter och omsorgstagare som tillhör en riskgrupp att de rekommenderas vaccination och varför de ska vaccinera sig.

För personer som tillhör en riskgrupp är vaccinationen gratis.

Förstärkt influensavaccin mot influensa på SÄBO

Boende på SÄBO och personer med hemsjukvård över 65 år rekommenderas ett förstärkt, adjuvanterat influensavaccin för ökat skydd. Vaccinet kombinerar en standarddos av antigen med ett förstärkningsmedel, så kallat adjuvans, för att öka immunsystemets respons på vaccinet och därmed ge ett bättre skydd mot allvarlig influensasjukdom.

Kostnad för vaccination

  • Vaccination mot influensa är gratis för personer som är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp.
  • Influensavaccination är också gratis för hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.  Övriga betalar 180 kronor.
  • Vaccinationen mot covid-19 är gratis.
  • Vaccination mot pneumokock är gratis om du är 65 år eller äldre eller tillhör en riskgrupp. Övriga betalar 250 kronor.

Vilka vaccin kan ske samtidigt?

Standarddos influensavaccin kan ges samtidigt som vaccin mot covid-19 och vaccin mot pneumokocker. Detta gäller både för barn och vuxna. Samtidig administration av flera vaccin kan dock ge ökade främst lokala biverkningar, men även risk för ökad feberreaktion vilket alltid ska alltid beaktas vid bedömning inför samvaccination. Det är särskilt viktigt att beakta vid vaccination av äldre medicinskt sköra personer.

Tidsbokning i ”Mitt vaccin”

Tidsbokning sker centralt via Kontaktcenter till alla vaccinationsmottagningar och vårdcentraler. 019-602 80 00. Det går också att boka tid via webbplatsen 1177.se.

Vaccination bokas genom ”Mitt vaccin”. Det behövs ingen inloggning eller e-legitimation för att boka. Det enda som behövs är ett personnummer eller ett samordningsnummer.

Drop in

På länets egna vaccinationsmottagningar erbjuder vi besökare att komma på drop in i mån av tid.

Höstens kommunikationsinsats om vaccinationserbjudande

Information om höstvaccinationen startar med annons i länets dagstidningar lördag den 28 oktober. Vi informerar också via Facebook. Affischer med budskap om höstens vaccinationserbjudande skickas till vårdcentraler och pressmeddelanden skickas till länets medier.

Personer som fyllt 65 år kommer få personlig information om att det är dags för vaccination, via meddelandefunktion i 1177. Meddelande via SMS kommer också att skickas ut.

Målet med vaccinationsinsatsen

WHOs mål är att vaccinationstäckningsgraden för influensavaccination ska vara 75 procent för gruppen 65 år och äldre. Region Örebro län nådde det målet säsongen 2021-2022. Men vaccinationstäckningsgraden minskade förra säsongen och låg nationellt på 63 procent.

Det är av största vikt att personer som riskerar bli mer allvarligt sjuka i influensa, covid-19 och/eller pneumokocksjukdom nås av information om aktuella vaccinationsrekommendationer och förstår varför det är viktigt att vaccinera sig, så att nämnda målgrupper skyddas.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login