All posts tagged "Covid-19"

 • Smittspridning ökar kraftigt

  Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus ökar kraftigt. Spridningen av luftvägsinfektioner ökar nu kraftigt i samhället, och det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. Vaccination mot covid-19 och influensa...

  • Posted december 11, 2022
  • 0
 • Sverige ingår avtal om central lagerhållning

  Sverige ingår avtal om central lagerhållning i Tyskland av vaccin mot covid-19, regeringen har beslutat att Sverige ingår det avtal om central lagerhållning av vaccin mot covid-19 som EU-kommissionen och vaccintillverkaren Pfizer-BioNTech förhandlat fram. Enligt avtalet ska...

  • Posted november 23, 2022
  • 0
 • Nya scenarier för spridningen av covid-19

  Enligt Folkhälsomyndighetens nya scenarier kan spridningen av covid-19 åter komma att öka under hösten, detta om nya virusvarianter som är mer smittsamma och har en större förmåga att undgå immunförsvaret får spridning. Genom att vaccinera sig enligt...

  • Posted oktober 22, 2022
  • 0
 • Riktade vaccinationsinsatser kom igång sent

  Under pandemin arbetade regionerna med flera riktade vaccinationsinsatser. men insatserna kom igång sent och kunde ha genomförts mer kunskapsbaserat och systematiskt. En otydlig ansvarsfördelning mellan den nationella och den regionala nivån försvårade också arbetet. Det visar en...

  • Posted oktober 21, 2022
  • 0
 • Vaccin mot covid-19 doneras till Guatemala

  Regeringen har idag beslutat att donera upp till 700 000 doser vaccin mot covid-19 av märket Moderna till Guatemala, landet har efterfrågat uppdaterat Modernavaccin i samband med sin påfyllnadskampanj runt årsskiftet. Ökad global tillgång till vaccin räddar...

  • Posted oktober 13, 2022
  • 0
 • Påfyllnadsdos mot covid-19 viktig

  Påfyllnadsdos mot covid-19 viktig för så hög skyddseffekt som möjligt bland äldre, den fjärde vaccindosen mot covid-19 ger personer som är 65 år och äldre ett högt och viktigt skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det visar...

  • Posted oktober 6, 2022
  • 0
 • EMA rekommenderar godkännande av covidvaccin mot omikron

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beslutat att rekommendera EU-kommissionen att godkänna ytterligare ett covidvaccin mot omikron från Pfizer-Biontech. Vaccinet är specifikt mot virusvarianten omikrons undervarianter BA.4 och BA.5. Undervarianterna av omikron, BA.4 och BA.5, är de som...

  • Posted september 13, 2022
  • 0
 • Betydligt förstorad gråsubstans vid psykiska långtids-COVID

  Patienter med långtids-COVID hade större volymer av grå substans, enligt en ny studie. 78 % av patienter som haft svår COVID upplever psykiska symptom på långtids-COVID. Ångest, kognitiva svårigheter och depression rapporteras ofta, vilket försämrar livskvaliteten. Hittills...

  • Posted september 11, 2022
  • 0
 • Bekräftade fall av covid-19 kvar på samma nivå

  Antalet bekräftade fall av covid-19 låg under vecka 35 kvar på samma nivå nationellt som veckan innan. Totalt rapporterades omkring 3 800 fall av bekräftad covid-19 i landet under vecka 35, vilket är lika många som veckan...

  • Posted september 9, 2022
  • 0
 • Vaccination mot covid-19 på ny adress i Örebro

  Snart börjar Region Örebro län ta emot för vaccination mot covid-19 på ny adress i Örebro. Den nya vaccinationsmottagningen håller i nuläget på att iordningställas för att kunna vara i drift från den 19 september. Från och...

  • Posted september 7, 2022
  • 0