Sverige ingår avtal om central lagerhållning

By on 23 november, 2022
Arkivbild

Sverige ingår avtal om central lagerhållning i Tyskland av vaccin mot covid-19, regeringen har beslutat att Sverige ingår det avtal om central lagerhållning av vaccin mot covid-19 som EU-kommissionen och vaccintillverkaren Pfizer-BioNTech förhandlat fram.

Enligt avtalet ska vaccintillverkaren tillhandahålla en lösning med central lagerhållning. En utökad central lagerhållning i Tyskland ger större möjlighet att matcha leveranser av vaccin mot efterfrågan och ökar möjligheterna för att donera vaccin som inte behövs för det nationella behovet.

– Med den här lösningen på plats innebär det att vi kan avropa vaccin i takt med behoven i Sverige. På det sättet så kommer vi att ha en högre beredskap samtidigt som vi ökar möjligheten att donera vaccin som vi inte behöver och minskar risken att vi behöver kassera vaccin, säger socialminister Jakob Forssmed.

Sverige har säkerställt att tillgången till vaccin mot covid -19 täcker det nationella behovet av vaccin mot nya varianter av viruset liksom av påfyllnadsdoser. I nuläget medför pandemin mindre konsekvenser än tidigare vilket minskar det nationella behovet och åtgången av vaccin. Samtidigt tar Sverige emot leveranser enligt avtalade volymer, vilket medför ökade behov av lagerhållning.

Den nationella lagerkapaciteten är begränsad så för att säkerställa vaccinberedskapen har regeringen beslutat att ingå ett avtal med tillverkaren Pfizer-BioNTech, som är det hittills mest använda vaccinet, om en utökad lagerkapacitet genom lagring av vaccin i Tyskland. Lösningen har erbjudits alla EU-länder och flera länder har redan anslutit sig.

Regeringen ser central lagring som en viktig del i den svenska vaccinberedskapen och i Sveriges ansats att delta i den globala vaccinförsörjningen. Lösningen innebär att Sverige på ett ändamålsenligt och kostnadseffekvit sätt kommer att ha möjlighet att lagra en viss mängd vaccin i Tyskland. Detta kommer att öka möjligheten till en jämnare spridning av doserna, underlätta för donationer och vidareförsäljning samt minska risken att behöva kassera doser.

Sverige/Tyskland
Örebronyheter

Källa Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login