Betydligt förstorad gråsubstans vid psykiska långtids-COVID

By on 11 september, 2022
Foto: Pixabay

Patienter med långtids-COVID hade större volymer av grå substans, enligt en ny studie. 78 % av patienter som haft svår COVID upplever psykiska symptom på långtids-COVID.

Ångest, kognitiva svårigheter och depression rapporteras ofta, vilket försämrar livskvaliteten. Hittills har de flesta hjärn-röntgen-undersökningar på COVID-19-patienter utförts under det akuta skedet, och data på långsiktiga strukturella förändringar i hjärnan är begränsade.

I den aktuella studien jämförde forskare gråsubstans-förändringar hos patienter som upplever neuropsykiatriska långtids-COVID-symptom med friska kontroller. 30 patienter med neuropsykiatriska l långtids-COVID-symtom och 20 friska kontroller utan tidigare diagnos av covid-19 inkluderades. Deltagarna genomgick en högupplöst magnetisk resonanstomografi (MR).

Depression och kognitiva symtom skilde sig signifikant mellan långtids-COVID-patienter och kontroller vid tidpunkten för MR, med en högre symtombörda bland långtids-COVID-patienterna än bland kontroller. Jämfört med kontroller hade långtids-COVID-patienterna betydligt större gråsubstans.

Större gråsubstans kan kompensera för det som hjärnan varit utsatt för

Större gråsubstans hos individer med långtids-COVID kan indikera kompenserande eller återhämtnings-effekter. Specifikt kan dessa effekter övervägas för regioner anslutna till luktsystemet, som tros först infekteras av SARS-CoV innan det infekterar det centrala nervsystemet via bakåtgående neuronala transportmekanismer.

Eftersom tiden sedan covid-19 debut var en signifikant omvänd prediktor för högre gråsubstans, kan detta indikera att större gråsubstans kan minska i volym över tiden. Det är också möjligt att minskande volymer kan vara en del av återhämtningen av covid-19.

”Den här studien indikerar att hjärnan kan återhämta sig och att man även kan se det på MR vilket är hoppingivande för många av de som kämpar med symptom på långtids-COVID”, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: David Grönte Medicinsk Konsult AB

You must be logged in to post a comment Login