Dags för vårdos mot covid-19

By on 2 mars, 2023

Dags för vårdos mot covid-19, alla över 80 rekommenderas fylla på sitt vaccinskydd.

Hög ålder är en riskfaktor för att drabbas av svår eller mer allvarlig sjukdom av covid-19. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla över 80 år samt boende på särskilda boenden för äldre att fylla på sitt vaccinskydd. Idag, 1 mars, är första dagen då dosen kan tas.

Vi har nu levt med covid-19 i tre år, och även om sjukdomen ändrat karaktär under åren är vaccin fortfarande bästa skyddet för de som riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas.

”Störst risk för svår sjukdom finns hos dem över 80, därför är det den gruppen som man nu främst riktar in sig på och rekommenderar att de vaccinerar sig under våren, men senare även med en höstdos” förklarar Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Alla över 80 rekommenderas två doser

De nya rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten beslutat om angående påfyllnad av covid-19-vaccin gäller perioden 1 mars 2023 till och med 29 februari 2024, och innebär alltså att gruppen 80 år och äldre samt boende på SÄBO rekommenderas två påfyllnadsdoser under perioden.

Vårdosen börjar ges från och med  idag 1 mars – under förutsättning att det gått minst sex månader sedan senaste vaccinationen mot covid-19.

Senaste veckan var det omkring 25 positiva covid-19 fall i länet, och de flesta av dem tillhörde den äldsta målgruppen.

– Det är den gruppen som främst söker vård, och därmed provtas. I övriga åldersgrupper har vi få bekräftade fall av covid-smitta just nu.

Även om smittan minskat har vi dock en fortsatt pågående smittspridning och vi vet att vaccinationsskyddet avtar med tiden.

– Därför rekommenderar jag verkligen att personer över 80 år och de som bor på SÄBO passar på att ta vårdosen när det gått sex månader sedan senaste vaccindos. Det är som sagt de äldre som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom och därför behöver fylla på sitt skydd, säger Gunlög Rasmussen.

Vaccination ges vid vaccinationsmottagningarna i Karlskoga, Örebro och Hallsberg, samt vid länets vårdcentraler. Besök 1177.se för tidsbokning på webben, eller ring 019-602 80 00.

Fakta: 

Dessa rekommenderas påfyllnadsdos från 1 mars, vårdos:
*Personer som är 80 år och äldre
*Personer boende på SÄBO (ges på boendet)

Grupperna rekommenderas två påfyllnadsdoser från och med 1 mars 2023 till och med 29 februari 2024.

Dessa erbjuds påfyllnadsdos från 1 mars, vårdos:
*Personer 65 år och äldre
*Personer 18 år och äldre som tillhör riskgrupp

Grupperna rekommenderas en påfyllnadsdos från och med 1 mars 2023 till och med 29 februari 2024. Dosen bör tas inför nästa höst/vintersäsong, även om det är möjligt att ta påfylllnadsdos nu i vår.

Observera att det ska ha gått sex månader sedan föregående vaccination mot covid-19 innan det är dags för vårdosen för alla över 65 år samt i riskgrupp.

*Personer 50-64 år

Gruppen rekommenderas en påfyllnadsdos under perioden 1 mars 2023 till och med 29 februari 2024. Dosen bör tas inför nästa höst/vintersäsong, även om det är möjligt att ta den nu i vår om det gått minst nio månader sedan senaste dos.

Yngre erbjuds grundvaccination:
Gruppen 18-49 år rekommenderas inte längre vaccination mot covid-19. Dock kommer det fortsatt vara möjligt att grundvaccineras om man så önskar och tillhör grundfriska 18-49-åringar.

Personer med nedsatt immunförsvar:
personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas vaccination enligt ett särskilt schema

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login