All posts tagged "Läkemedelsverket"

 • Läkemedelsverket inrättar kunskapscentrum för läkemedel i miljön

  Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att inrätta och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Centrumet ska samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete inom området.   – Frågorna om läkemedel...

  • Posted juni 6, 2018
  • 0
 • Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen

  Läkemedelsverket har granskat 34 färger för tatuering och permanent makeup och kontrollerna visade att 12 färger innehöll förbjudna ämnen misstänkta som cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande eller innehöll för höga halter av föroreningar.    – Vi ser allvarligt på...

  • Posted maj 1, 2018
  • 0
 • CBD-produkter ska följa läkemedelslagen

  Produkter som innehåller cannabidiol (CBD) är läkemedel, det slår Läkemedelsverket fast efter avslutade tillsynsärenden. Eftersom läkemedelslagstiftningen ställer krav på att läkemedel ska vara godkända eller registrerade, är försäljningen av dessa produkter inte tillåten. – Produkter som används...

  • Posted april 8, 2018
  • 0
 • Elektronisk förskrivning blir huvudregel

  Läkemedelsverket och Socialstyrelsen föreslår att all förskrivning av läkemedel till människa ska ske elektroniskt med vissa undantag. Redan idag sker 98 procent av all receptförskrivning elektroniskt, men nu blir det huvudregeln. – Elektronisk förskrivning minskar riskerna för...

  • Posted december 24, 2017
  • 0
 • Osäkra självtester för HIV säljs online

  Det säljs osäkra självtester för HIV på den svenska marknaden, det visar en sökning som Läkemedelsverket har gjort. Självtester som inte uppfyller de säkerhetskrav som lagen ställer kan ha sämre kvalitet, än de tester som utförs av...

  • Posted december 7, 2017
  • 0
 • Människor ska känna sig trygga

  – Det har varit en lång resa. Starten var mina forskningsresultat och en idé om att jag kunde göra skillnad för patienter som opereras och åker hem samma dag. Nu har vi en CE-märkt medicinteknisk produkt som...

  • Posted juni 30, 2017
  • 0
 • Läkemedelsverket varnar för tandblekningsprodukten Crest 3D

  Läkemedelsverket varnar för användning av tandblekningsprodukten Crest 3D White Dental whitening strip supreme flexfit, produkten innehåller alltför höga halter väteperoxid. – Produkten utgör en hälsorisk då hundra gånger högre halt väteperoxid än vad som bedöms vara säkert...

  • Posted juni 22, 2017
  • 0
 • Nya krav på tillstånd vid hantering av narkotika på apotek

  Som Läkemedelsverket tidigare meddelat, krävs det från och med den 1 januari 2017 tillstånd för att på apotek göra en beredning med ett narkotiskt ämne som verksam beståndsdel. Detta rör alla typer av apotek (öppenvårdsapotek, extemporeapotek och...

  • Posted december 24, 2016
  • 0
 • Patienter får tryggare och enklare kontakt med sjukvården efter operation

  Nu har bolaget Rapp AB, som bygger på professor Ulrica Nilssons forskning, blivit CE-märkt och registrerat hos Läkemedelsverket som en medicinteknisk produkt. Dessutom har företaget fått en ny VD. Viktiga steg för att sjukvården ska få möjlighet...

  • Posted december 22, 2016
  • 0
 • Hälsa – Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade till barn

  Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade till barn, läkemedelsverket i samarbete med 110 kommuner. Med projektet Barnkoll 2016 siktar Läkemedelsverket med hjälp av kommunernas miljöinspektörer på att få en tydligare helhetsbild av hur reglerna för märkning av...

  • Posted oktober 28, 2016
  • 0