Elektronisk förskrivning blir huvudregel

By on 24 december, 2017
Arkivbild

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen föreslår att all förskrivning av läkemedel till människa ska ske elektroniskt med vissa undantag. Redan idag sker 98 procent av all receptförskrivning elektroniskt, men nu blir det huvudregeln.

Elektronisk förskrivning minskar riskerna för manipulation av pappersrecept, vilket är viktigt för patientsäkerheten. Samtidigt kommer en viss förskrivning av läkemedel på pappersrecept alltid att vara nödvändig, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen tillsammans med Socialstyrelsen utrett och lämnat förslag på författningsändringar för att kunna införa elektronisk förskrivning av läkemedel som huvudregel. Men några undantag föreslås.

Läkemedelsförsörjning måste kunna upprätthållas även vid olika typer av samhällsstörningar, därför måste det finnas möjligheter för förskrivning på annat sätt än elektroniskt när till exempel systemen av olika anledningar inte fungerar, säger Annika Babra.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har analyserat de situationer där pappersrecept används idag och hur förskrivningen skulle kunna göras säkrare och enklare genom elektronisk förskrivning. Förskrivning ska som huvudregel göras elektroniskt men i följande fall ska det vara tillåtet med annat förskrivningssätt:

  • Teknisk störning i förskrivarens journalsystem, driftstörning i E-hälsomyndighetens system, apotekens system eller andra typer av störningar som omöjliggör elektronisk förskrivning.
  • Särskilda förhållanden. Här avses förskrivningar till personer utan svenskt personnummer, personer med skyddade personuppgifter i vissa fall, förskrivning till ungdomar i vissa fall och recept för köp av läkemedel i annat EES-land.
  • Annat skäl. En öppen möjlighet till undantag föreslås. Användningen och behovet av denna möjlighet bör utvärderas.

Vidare föreslås att möjligheten att faxa recept tas bort och för att öka effektiviteten och patientsäkerheten föreslås att samordningsnummer och hälso- och sjukvårdens reservnummer ska kunna användas vid sidan av personnummer i vården, receptregistret och i läkemedelsförteckningen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login