All posts tagged "Socialstyrelsen"

 • Regeringsuppdrag att se över allergivården

  Socialstyrelsen och Livsmedelsverket får regeringens uppdrag att se över hur allergivården kan bli mer jämlik och hur det förebyggande arbetet kan förbättras. Det beslutade regeringen idag. – Det här är en stor seger och ett tydligt tecken...

  • Posted augusti 28, 2022
  • 0
 • 1,5 procent av befolkningen fick ekonomiskt bistånd i Örebro i november

  Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Örebro län låg i stort sett stilla i november, och är nu 1,5 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen. Totalt fick 4 532 personer i Örebro län ekonomiskt bistånd stöd under...

  • Posted december 28, 2021
  • 0
 • Ny statistik från Socialstyrelsen: Sköldkörtelmedicinering ökar kraftigt bland män

  Antalet svenska män som får behandling mot underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, har ökat med 75 procent sedan 2006, visar läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som Sköldkörtelförbundet har sammanställt. – Allt fler män får sköldkörtelhormon utskrivet. Men eftersom sköldkörtelsjukdom ofta...

  • Posted januari 5, 2021
  • 0
 • Hjärnfonden kommenterar Socialstyrelsens nya siffror, antalet självmord bland unga är fortfarande högt

  Antalet självmord ligger fortfarande på en för hög nivå. Det visar ny statistik som publiceras idag. Socialstyrelsen dödsorsaksregister för 2019, anger att totalt 168 personer i åldern 0-24 år tog livet av sig förra året varav 55...

  • Posted juni 3, 2020
  • 0
 • Siffror från Socialstyrelsen: Hjärt-lungsjuka kan drabbas hårt av covid-19

  Var fjärde som intensivvårdas på sjukhus i covid-19 har en underliggande hjärt- eller lungsjukdom. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Hjärt-Lungfonden lyfter nu behovet av mer forskning och förebyggande arbete för att hjärt-lungsjuka ska få bättre förutsättningar...

  • Posted maj 27, 2020
  • 0
 • Ny nationell handlingsplan för patientsäkerhet

  Socialstyrelsen lanserar en ny nationell handlingsplan för patientsäkerhet, efter uppdrag från regeringen. Tanken är att handlingsplanen ska vara ett stöd för regioner och kommuner när de tar fram egna planer och prioriteringar inom patientsäkerhetsområdet. Under arbetet med...

  • Posted februari 5, 2020
  • 0
 • FUB kommenterar Socialstyrelsens lägesrapport 2019

  Socialstyrelsens lägesrapport 2019 är publicerad, lägesrapporten är en årlig rapport om tillståndet och utvecklingen för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Nedan redogör FUB för delar av innehållet i rapporten. Vi lyfter även FUB:s förslag till...

  • Posted mars 25, 2019
  • 0
 • Siffror visar att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans

  Siffror visar att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn. Vart tredje beslut om barnboende är nybeviljat enligt en rapport från Socialstyrelsen. – Vi slog larm för flera år sedan, när...

  • Posted mars 24, 2019
  • 0
 • Siffror visar att allt fler barn får boende för barn istället för personlig assistans

  Vart tredje beslut om barnboende är nybeviljat enligt en rapport från Socialstyrelsen. – Vi slog larm för flera år sedan, när vi såg detta börja hända. Och sedan dess har forskare bekräftat vår bild. Nu syns det...

  • Posted mars 20, 2019
  • 0
 • Självmorden ökar igen

  Trots att Sverige sedan 2008 har en nollvision för självmord så minskar inte antalet psykologiska olycksfall/självmord. Socialstyrelsens siffror som släppts i dag visar att 1544 personer tog sitt liv under 2017, en ökning med 66 suicid jämfört...

  • Posted oktober 25, 2018
  • 0