Alla inlägg taggade "Socialstyrelsen"

 • Ny statistik från Socialstyrelsen: Sköldkörtelmedicinering ökar kraftigt bland män

  Antalet svenska män som får behandling mot underfunktion i sköldkörteln, hypotyreos, har ökat med 75 procent sedan 2006, visar läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen som Sköldkörtelförbundet har sammanställt. – Allt fler män får sköldkörtelhormon utskrivet. Men eftersom sköldkörtelsjukdom ofta...

  • Skrivet januari 5, 2021
  • 0
 • Hjärnfonden kommenterar Socialstyrelsens nya siffror, antalet självmord bland unga är fortfarande högt

  Antalet självmord ligger fortfarande på en för hög nivå. Det visar ny statistik som publiceras idag. Socialstyrelsen dödsorsaksregister för 2019, anger att totalt 168 personer i åldern 0-24 år tog livet av sig förra året varav 55...

  • Skrivet juni 3, 2020
  • 0
 • Siffror från Socialstyrelsen: Hjärt-lungsjuka kan drabbas hårt av covid-19

  Var fjärde som intensivvårdas på sjukhus i covid-19 har en underliggande hjärt- eller lungsjukdom. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen. Hjärt-Lungfonden lyfter nu behovet av mer forskning och förebyggande arbete för att hjärt-lungsjuka ska få bättre förutsättningar...

  • Skrivet maj 27, 2020
  • 0
 • Ny nationell handlingsplan för patientsäkerhet

  Socialstyrelsen lanserar en ny nationell handlingsplan för patientsäkerhet, efter uppdrag från regeringen. Tanken är att handlingsplanen ska vara ett stöd för regioner och kommuner när de tar fram egna planer och prioriteringar inom patientsäkerhetsområdet. Under arbetet med...

  • Skrivet februari 5, 2020
  • 0
 • FUB kommenterar Socialstyrelsens lägesrapport 2019

  Socialstyrelsens lägesrapport 2019 är publicerad, lägesrapporten är en årlig rapport om tillståndet och utvecklingen för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Nedan redogör FUB för delar av innehållet i rapporten. Vi lyfter även FUB:s förslag till...

  • Skrivet mars 25, 2019
  • 0
 • Siffror visar att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans

  Siffror visar att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn. Vart tredje beslut om barnboende är nybeviljat enligt en rapport från Socialstyrelsen. – Vi slog larm för flera år sedan, när...

  • Skrivet mars 24, 2019
  • 0
 • Siffror visar att allt fler barn får boende för barn istället för personlig assistans

  Vart tredje beslut om barnboende är nybeviljat enligt en rapport från Socialstyrelsen. – Vi slog larm för flera år sedan, när vi såg detta börja hända. Och sedan dess har forskare bekräftat vår bild. Nu syns det...

  • Skrivet mars 20, 2019
  • 0
 • Självmorden ökar igen

  Trots att Sverige sedan 2008 har en nollvision för självmord så minskar inte antalet psykologiska olycksfall/självmord. Socialstyrelsens siffror som släppts i dag visar att 1544 personer tog sitt liv under 2017, en ökning med 66 suicid jämfört...

  • Skrivet oktober 25, 2018
  • 0
 • Svar på Socialstyrelsens beslut om allmän screening

  Prostatacancerförbundet har tagit del av Socialstyrelsens tilltänkta beslut att inte rekommendera allmän screening för prostatacancer. Förbundets uppfattning är att den bedömning som gjorts bygger på en alltför snäv frågeställning, närmare bestämt om det tillkommit någon ny markör som...

  • Skrivet maj 8, 2018
  • 0
 • Besvikna över Socialstyrelsens nej

  Igår måndag fattade Socialstyrelsen beslut om att inte rekommendera screening av prostatacancer, Sveriges vanligaste cancerdiagnos. Vi är naturligtvis oerhört besvikna. Utan att ännu ha tagit del av analysen så ifrågasätter vi hur Socialstyrelsen kan stå kvar vid...

  • Skrivet februari 13, 2018
  • 0