Tatueringsfärger innehåller förbjudna ämnen

By on 1 maj, 2018

Läkemedelsverket har granskat 34 färger för tatuering och permanent makeup och kontrollerna visade att 12 färger innehöll förbjudna ämnen misstänkta som cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, allergiframkallande eller innehöll för höga halter av föroreningar.   

Vi ser allvarligt på detta och har sett till att färgerna plockats bort från marknaden. Det är viktigt att den som funderar på att tatuera sig alltid frågor sin tatuerare om färgerna uppfyller reglerna. Vi kommer att fortsätta med vår kontroll av tatueringsfärger på den svenska marknaden, samt fortsätta att stödja kommunerna och deras kontroller av tatueringsfärger, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket har utfört analyskontroller och märkningskontroller av 34 tatueringsfärger för tatuering och permanent makeup. 12 produkter visade sig innehålla förbjudna ämnen eller för höga halter av föroreningar. 5 av produkterna innehöll aromatiska aminer vilka är förbjudna i tatueringsfärger med anledning av att de misstänks vara cancerframkallande, mutagena (skadar arvsmassan, DNA), reproduktionstoxiska (skadar fortplantningsförmågan) eller på grund av deras allergiframkallande egenskaper.

8 av de undersökta färgerna innehöll förhöjda halter av föroreningarna arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, zink eller polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Många av produkterna hade också märkningsbrister som till exempel saknade varningstexter, sterilmärkning och tillverkningspartiets nummer.

Efter utförd granskning uppfyllde endast 11 produkter de regler som Läkemedelsverket kontrollerat.

De som tillverkar, säljer eller injicerar tatueringsfärger måste ta ansvar för att färgerna följer regelverket. Det betyder att företagen måste ha koll på reglerna och granska tatueringsfärgerna innan de säljs vidare eller används, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket ansvarar tillsammans med landets kommuner för att kontrollera att företagen följer reglerna.

Läkemedelsverket ansvarar också för att ge vägledning om reglerna för tatueringsfärger till kommunerna.

Till Läkemedelsverkets register finns runt 2100 tatueringsfärger anmälda. På Läkemedelsverkets webbsida finns information gällande regler samt råd till konsumenter som funderar på att tatuera sig.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login